Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

47 Chân thật

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 


 

 

TUẦN LỄ 47: CHÂN THẬT

 

 

Là tạo vật, chúng ta có bổn phận thiêng liêng là cảm tạ Chúa về những ơn lành chúng ta nhận được. Chúa chính là đời sống thương yêu và là hơi thở của chúng ta ngay lúc này. Mỗi nhịp đập của trái tim đều là một ân sủng của Chúa.

 

 

Chúa Giê-su dạy chúng ta là sự diễn tả lòng biết ơn của chúng ta tối quan trọng. Khi Chúa chữa cho mười kẻ phong cùi đến với Ngài, chỉ có một người trở lại để cảm ơn Chúa. Có thể là chín người kia mừng quá nên đã chạy về nhà để gặp lại những người thân yêu bao lâu họ bị xa cách. Dù vì lý do nào, Chúa Giê-su cũng đã bày tỏ sự bất mãn của Ngài: “Không phải là tất cả mười người đều được sạch sao" Còn chín người kia đâu" Không có ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa ngoại trừ người ngoại bang này"” (Lu-ca 17:17-18).

 

 

Chúa Giê-su cũng lưu ý chúng ta đừng có thái độ biết ơn giả dối. Chúa muốn chúng ta chân thật cảm ơn Ngài. Chúa không muốn chúng ta nói những chữ vô nghĩa. Chúa Giê-su dạy chúng ta bài học đáng giá khi Ngài kể chúng ta nghe chuyện người thâu thuế tới đền thờ để cầu nguyện (Lu-ca 18:9-14). Chúa Giê-su cho chúng ta hay là lời cầu nguyện của người biệt phái rất vô ích, vì chỉ cám ơn bằng môi miệng không cám ơn bằng trái tim: “Tôi cảm tạ Chúa, lạy Chúa, tôi không giống như những người kia-tham lam, dối trá, ngoại tình-hay như người thâu thuế này.” Chúa Giê-su đã nói về sự khác nhau giữa hai người này về cách cầu nguyện: “Người này (người thâu thuế) rời đền thờ trở về được tha thứ, trong khi người kia thì không.”

 

 

Khi chúng ta nhận thức được sự tuỳ thuộc hoàn toàn vào Chúa và đến với Ngài với sự biết ơn của con trẻ, Chúa sẽ rất hài lòng về lời cảm tạ của chúng ta.

 

 

LỜI CẦU NGỠI KHEN

 

Lời cầu ngợi khen là hình thức cầu nguyện cao nhất. Chúa đang kêu gọi chúng ta, như đã kêu gọi dân người trong các thế hệ trước, phải trở nên một dận tộc ca ngợi - “Dân tộc mà ta đã tạo dựng riêng cho ta để cho họ có thể tuyên dương lời ca ngợi ta.” (I-sa-i-a 43:21). Thánh Kinh đầy rẫy các kinh cầu ca ngợi, tôn vinh và thờ phượng Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện với Lời Chúa, chúng ta dễ trở nên một dân riêng của Chúa.

 

 

Ngày Một: Thánh Vịnh 150
“Hãy đễ cho những tạo vật nào có hơi thở ca ngợi Thiên Chúa.”

 

Ngày Hai: Khải Huyền 7:9-17
“Chúc tụng và ngợi khen... Thiên Chúa đến muôn đời.”

 

Ngày Ba: Ða-ni-en 3:52-90
“Và chúc tụng danh người thánh thiện và vinh hiển.”

 

Ngày Bốn: Ê-phê-xô 1:3-6
“... để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời.”

 

Ngày Năm: Do Thái 13:12-21
“Chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa.”

 

Ngày Sáu: Thánh Vịnh 111
“Những lời ca tụng Người tồn tại đến muôn đời.”

 

Ngày Bảy: Phi-li-phê 2:9-11
“Muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa!”

 

**************************************