Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

48 Tạ ơn

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 


 

 

TUẦN LỄ 48: TẠ ƠN

 

 

Chúng ta không thể ăn mừng thực sự nếu không có một kỷ niệm. Chúng ta nhớ lại một biến cố, một nhân vật, hay nơi chốn quan trọng, chúng ta mới có thể ăn mừng một kỷ niệm.

 

 

Ngày Lễ Tạ Ơn là một ngày nhớ lại lòng săn sóc và thương yêu của Thiên Chúa. Ngày lễ này nhắc lại cho chúng ta sự yêu thương lo lắng vô bờ của Chúa ban cho chúng ta kể từ ngày những người đầu tiên khám phá ra tân thế giới này.

 

 

Cũng thế, Thánh Kinh không chỉ là một thiên ký sự ghi chép lòng khoan dung bao la của Chúa, mà còn là một lời kêu gọi chúng ta phải cảm tạ Chúa.

 

 

Một trong những yếu đuối của con người là cho rằng mọi sư tự nhiên phải có. Rất ít khi chúng ta nói “Cám ơn Người”, mặc dù lòng chúng ta biết ơn. Vậy mà chúng ta đã có kinh nghiệm là những sự bạc bẽo vô ơn có thể làm cho chúng ta đau lòng biết bao"

 

 

Chúa rộng rãi biết bao khi đổ ơn tràn đầy xuống trên chúng ta - đời sống sức khỏe, gia đình và bạn bè. Mùa gặt của chúng ta thật đầy đủ và dồi dào - không những đủ cho chúng ta sống mà còn cho chúng ta được hưởng thụ sung mãn.

 

 

Chúng ta cần phải ngưng lại để nhớ đến sự săn sóc lo lắng của Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện với Lời Chúa, chúng ta phải nhớ đến lòng tốt của Chúa.

 

 

Thánh Kinh cũng nhắc nhở chúng ta là Thiên Chúa muốn con cái Ngài cảm tạ Ngài. Ðã nhiều lần Chúa Giê-su dạy chúng ta bằng gương sáng của Ngài khi Ngài cảm tạ Chúa Cha.

 

 

Còn ân sủng nào lớn lao hơn chính Con Người và đời sống thiêng liêng Ngài chia sẻ với chúng ta! Còn ân sủng nào to tát hơn là ơn Thánh Thần đang sống trong chúng ta! Tình yêu của Ngài dịu dàng biết bao!

 

 

LỜI NGUYỆN CẢM TẠ

 

Chúa Giê-su dạy chúng ta tầm quan trọng của sự cảm tạ Chúa Cha. Chúa cảm tạ Chúa Cha trước mỗi phép lạ - trước khi biến thành nhiều bánh, trước khi cứu sống Lađa-rô, và trước khi thực hiện bí tích Thánh Thể. Chúa khích lệ chúng ta cảm tạ Chúa thường xuyên. Chúng ta biết qua kinh nghiệm cá nhân là những sự vô ơn bạc nghĩa có thể làm đau lòng hết sức. Ơn gọi của người Ki-tô muốn chúng ta trở nên những kẻ biết ơn.

 

 

Ngày Một: Thánh Vịnh 30
“Lạy Chúa, Thiên Chúa của con, con sẽ cảm tạ Người mãi mãi.”

 

Ngày Hai: Lu-ca 17:11-19
Sự vô ơn của chín người phong cùi: “Không có ai trở lại để tôn vinh Thiên Chúa trừ người ngoại bang này sao"”

 

Ngày Ba: Cô-lô-xê 3:12-17
“Anh em hãy hết dạ tri ân.”

 

Ngày Bốn: Huấn Ca 51:1-12
“Con cảm tạ Cha. Lạy Thiên Chúa là Cha của con.”

 

Ngày Năm: 1 Ti-mô-thê 1:12-17
“Tôi cảm tạ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta... vì Ngài đã cho tôi làm tôi tớ của Ngài.”

 

Ngày Sáu: 1 Sử Biên 29:10-13
“Vì vậy, Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài.”

 

Ngày Bảy: Thánh Vịnh 138:1-5
“Con sẽ cảm tạ Người, lạy Chúa, với tất cả tấm lòng.”

 

*******************************************************