Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

49 Thiên Chúa trong thế giới chúng ta

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

 


 

 

TUẦN LỄ 49: THIÊN CHÚA TRONG THẾ GIỚI CHÚNG TA

 

 

Một trong những kết quả của cầu nguyện là nhận biết Chúa như một thành phần của đời sống hàng ngày. Sự kiện Chúa hiện diện với mục đích trong thế giới chúng ta và Chúa đang hoạt động trong chúng ta, khiến chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện ấy trong đời sống chúng ta.

 

 

Trong những tuần lễ cầu nguyện bằng Thánh Kinh, chúng ta đã khám phá ra Thánh Ý Chúa về đường lối sống của chúng ta. Chúng ta đã lựa Chúa bằng cách hướng đời sống của chúng ta về Chúa. Và điều quan trọng hơn là, Chúa đã lựa chọn chúng ta bằng cách tạo dựng đặc biệt thế giới trong đó trong chúng ta sinh sống và hoạt động.

 

 

Trong giai đoạn đầu cầu nguyện bằng Lời Chúa chúng ta nghe Chúa bảo chúng ta là Ngài yêu thương chúng ta biết bao. Ngài yêu chúng ta bằng một tình yêu an bài và sáng tạo. Ngài yêu chúng ta bằng một tình yêu chữa trị, tha thứ và cứu chuộc - bất kể chúng ta đã làm điều gì. Khi chúng ta bắt đầu cảm nhận tình yêu nhân lành của Chúa chúng ta phải đáp trả rỗng rãi hơn và đích đáng hơn.

 

 

Trong giai đoạn thứ hai, chúng ta suy niệm về việc Chúa đáp ứng các nhu cầu của chúng ta. Chúa chuẩn bị thế giới và dân người để tiếp nhận ân sủng là chính Con Người. Sự nhập thể là một ân sủng bất diệt cho thế giới, Chúa Giê-su luôn luôn hiện diện giữa chúng ta và trong chúng ta.

 

 

Thứ ba, chúng ta chiêm niệm chân lý vĩ đại là “Chúa yêu thế gian này nhiều đến nỗi ban cho Con một của Người” (Gio-an 3:16) và Chúa Con cũng yêu thương chúng ta đến nỗi hy sinh mạng sống để cứu chuộc chúng ta. “Không có tình yêu nào to lớn hơn tình yêu này: là chịu chết cho người bạn của mình” (Gio-an 15:13).

 

 

Cuối cùng, chúng ta suy niệm về lòng nhân lành của Chúa. Khi ban cho chúng ta Thánh Thần, Chúa đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta, và trong tình yêu của người Cha, Chúa cung cấp cho chúng ta mọi nhu cầu vật chất. “Chúa Cha trên trời còn đáp ứng gấp bội cho bất cứ những ai cầu xin người.” (Mát-thêu 7:11).

 

 

LỜI NGUYỆN CHUYỂN CẦU

 

Chúa Giê-su dạy chúng ta không những bằng lời nói còn bằng gương hành động. Chúa thường đi cầu nguyện một mình. Chúa cầu nguyện trước tất cả những biến cố quan trọng trong đời sống của Ngài. Chúa khuyến khích chúng ta luôn luôn cầu nguyện; để tiến tới trong đức tin và cầu xin những gì cần thiết cho sự cứu rỗi chúng ta. Chúng ta chỉ có thể học hỏi cầu nguyện bằng cách cầu nguyện. Cùng với các môn đệ chúng ta hãy xin: “Lạy Chúa, xin dạy chúng con dầu nguyện.” (Lu-ca 11:1).

 

Ngày Một: Mát-thêu 7:7-11
“Anh em cứ xin thì sẽ được.”

 

Ngày Hai: Mát-thêu 18:19-20
“Nếu có hai người trong anh em hợỉp lại để cầu xin bất cứ điều gì thì sẽ được ban cho.”

 

Ngày Ba: Lu-ca 22:39-46
“Người lâm cơn sao xuyến bồi hồi nên càng cầu nguyện tha thiết hơn.”

 

Ngày Bốn: Gia-cô-bê 5:15-18
“Thật vậy lời cầu xin tha thiết của một người công chính rất có hiệu lực.”

 

Ngày Năm: Phi-li-phê 4:4-7
“Hãy giãi bày với Thiên Chúa những điều gì anh em thỉnh nguyện.”

 

Ngày Sáu: Mát-thêu 21:18-22
“Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được.”

 

Ngày Bảy: Ê-phê-xô 6:18-20
“Hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho tất cả các thánh.”

 

****************************************************