Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy sẵn sàng

Tác giả: 
Jos Hồng Ân

 

 

 

 HÃY SẴN SÀNG

(CN 1 MV_A; Mt 24,37-44)

 

Chúa thì nói với môn sinh

Vào ngày nước lụt khiếp kinh hãi hùng

Thời Nô-e đó khôn cùng

Thì Con Người đến lạ lùng xiết bao

Trước ngày hồng thủy tràn vào

Người ta ăn uống lao nhao hay gì

Lấy chồng, cưới vợ thực thi

Đến ngày tổ phụ một khi vào tàu

Họ không hay biết trước sau

Lụt hồng thủy đến cuốn mau mọi đàng

Ngày con Người đến vinh quang

Cũng gần như vậy sẵn sàng lấy đi

Hai người làm ruộng một khi

Một người thì được đem đi chẳng phiền

Một người bị bỏ lại liên

Hai người xay cối bình yên trong nhà

Một người được lấy đi ra

Người kia bỏ lại thực là cô đơn

Anh em cũng vậy trống chơn

Anh em thì chẳng biết hơn được gì

Ngày nào Chúa đến thực thi

Anh em đâu biết để đi đón Người

Chủ nhà biết được mười mươi

Khi nào chộm đến cho người ngồi canh

Anh em cũng phải thực hành

Chờ ngày Chúa đến đi nhanh đón Người.

 

Jos. Hồng Ân