Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

50 Chiến thắng sự chết

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

 


 

 

TUẦN LỄ 50: CHIẾN THẮNG SỰ CHẾT

 

 

Cầu nguyện là thiết lập một mối liên hệ với Chúa. Khi chúng ta dành nhiều thì giờ hơn để cầu nguyện, sự liện hệ này tăng trưỡng và trở nên thân thiết hơn.

 

 

Khi cầu nguyện bằng Thánh Kinh chúng ta được lôi cuốn tới một mối liên hệ cá nhận với Chúa Cha nhân lành và dịu hiền. Chúa bày tỏ cho chúng ta thấy Ngài hiền lành yêu thương, luôn luôn đáp ứng những nhu cầu của chúng ta mỗi lúc trong đời. Chúa là Cha nhân từ muốn tha thứ cho chúng ta nhiều hơn chúng ta ước muốn.

 

 

Bàn tay Chúa hướng dẫn chúng ta trện con đường chúng ta trở về nhà Cha. Chúa cho ta Con Ngài. Con Ngài là “đường, là sự thật và là sự sống” (Gio-an 14:6). Chúa không để chúng ta mồ côi, nhưng cho chúng ta Chúa Thánh Thần ở với chúng ta khiến cho chúng ta trưởng thành, hướng dẫn, tăng cường sức mạnh và thánh hoá chúng ta. Khi mối liên hệ của chúng ta với Chúa trở nên sâu đậm hơn trong việc cầu nguyện, sự chết cũng mang những kích thước khác. Sự chết không được sợ hãi mà là ngưỡng cửa dẫn đến vòng tay rộng mở của Chúa Cha.

 

 

Vì sự liên hệ mật thiết của người với Chúa qua việc cầu nguyện, thánh Phao-lô đã la lên: “Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi" Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi"” (1 Cô-rin-tô 15:55).

 

 

Khi nói về sự chiến thắng sự chết của chúng ta, thánh Phao-lô đã nói: “Nhưng ta ơn Thiên Chúa vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.” (1 Cô-rin-tô 15:57).

 

 

LÃNH SỨ MỆNH - LOAN BÁO TIN MỪNG

 

Vào những năm đầu của cuộc đời dấn thân, Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ tới. Tới với Ngài để được dạy dỗ, được cấu tạo, được hấp thụ một lối suy niệm thiêng liêng, để được khoác một bộ mặt mới. Sau khi sống lại, Chúa trao họ sứ mạng đi rao giảng và đem tin mừng cho tất cả mọi người. Lời mời gọi của Chúa cũng vẫn như vậy. Hãy đến với Chúa trong cầu nguyện, rồi đi mang tin mừng đến cho mọi người.

 

 

Ngày Một: Mát-thêu 28:19-20
“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ...Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

 

Ngày Hai: Lu-ca 10:1-20
“Ai nghe anh em là nghe Thầy.”

 

Ngày Ba: Công Vụ Tông Ðồ 10:34-43
“Người trao cho chúng tôi sứ mạng rao giảng và làm nhân chứng.”

 

Ngày Bốn: Lu-ca 24:46-49
“Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân..., kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.”

 

Ngày Năm :Rô-ma 10:13-21
“Ðẹp thay những bước chân loan báo tin mừng.”

 

Ngày Sáu: Ê-phê-xô 6:10-17
“Hãy đứng vững, và loan truyền Thánh Kinh hòa bình một cách nhiệt thành.”

 

Ngày Bảy: 2 Cô-rin-tô 4:1-7
“Chúng tôi giãi bầy sự thật một cách thẳng thắn"

 

*******************************************