Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

51 Thường xuyên cảm tạ

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 


 

 

TUẦN LỄ 51: THƯỜNG XUYÊN CẢM TẠ

 

 

Các lá thư trong Tân Ước cho biết thái độ mỗi Ki-tô hữu phải có. Thánh Phao-lô hướng dẫn chúng ta không ngừng trong việc trau dồi một thái độ Ki-tô. Thánh Phao-lô lập lại nhiều lần là chúng ta phải biết ơn. Người nói, “Bạn có gì mà bạn chưa hề được nhận lãnh. (1 Cô-rin-tô 4:7). Dĩ nhiên là chúng ta không có gì mà chúng ta chưa nhận được, vì vậy, một trong những bổn phận của chúng ta là phải biết ơn lòng rộng rãi của Chúa.

 

 

Thánh Phao-lô khuyến khích chúng ta “cầu nguyện trong tinh thần cảm tạ” (Cô-lô-xê 4:2) và “Cảm tạ thường xuyên” (1 Thê-xa-lô-ni-ca 5:18). Chúa bảo rằng mỗi Ki-tô hữu phải có một trái tim “tràn ngập lòng biết ơn” (Cô-lô-xê 2:7).

 

 

Ðức tin là một ân sủng của Chúa. Chúa đã ban cho chúng ta ơn này. Khi rửa tội Chúa mời chúng ta trở nên một phần tử của gia đình Chúa. Ngài nhận chúng ta như những đứa con nuôi. Ðiều này cho chúng ta niềm hãnh diện thật sự được làm người và làm Ki-tô hữu chân chính. Vì đức tin là một ân sủng của Chúa, thánh Phao-lô dạy rằng chúng ta phãi luôn luôn cảm tạ Chúa Cha vì đã làm cho chúng ta xứng đáng chia sẻ vinh quang của các thánh (Cô-lô-xê 1:12).

 

 

Thánh Phao-lô nhấn mạnh về thái độ này khi người nói: “Cảm tạ Thiên Chúa về những phúc lộc khôn tả người ban.” (2 Cô-rin-tô 9:15).

 

 

NHÌN THẤY CHÚA TRONG MỌI SỰ

 

Chúa bày tỏ với chúng ta bằng nhiều cách. Chúa đang ở trong chúng ta. Chúa bao bọc chúng ta với những vẻ đẹp của công trình sáng tạo. Tình yêu an bài và săn sóc của Ngài theo dõi chúng ta suốt ngày. Quyền năng và sự hiện hữu của Ngài trở nên hiển nhiên đối với chúng ta trong nhiều trường hợp. Chúa đã lên trời, nhưng luôn luôn hiện diện trong chúng ta. Những phút nghỉ trong ngày thường xuyên sẽ giúp chúng ta tập trung việc chú ý vào sự hiện diện của Ngài trong chúng ta và giữa chúng ta.

 

 

Ngày Một: Huấn Ca 17:1-27
“Họ chiêm ngưỡng sự vinh quang cao cả của Chúa.”

 

Ngày Hai: Thánh Vịnh 8
“Tên Ngài vinh hiển dường bao trên toàn thể địa cầu.”

 

Ngày Ba: Rô-ma 11:33-36
“Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào!”

 

Ngày Bốn: Thánh Vịnh 148
“Sự cao cả của Thiên Chúa to lớn hơn cả trời và đất.”

 

Ngày Năm: Gia-cô-bê 1:16-19
“Mọi ơn lành và phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên.”

 

Ngày Sáu: Thánh Vịnh 104
“Lạy Thiên Chúa, Chúa của con, Chúa thật cao cả.”

 

Ngày Bảy: Rô-ma 1:19-23
“Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật hiển nhiên trước mắt họ.”

 

*********************************************************