Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Youtube Bảo vệ chỗ HIỂM YẾU NHẤT trong mỗi người

Tác giả: 
Joseph Viet, O.Carm

Xin trân trọng chia sẻ với mọi người. Các điểm chính trong clip như sau:
1/ chỗ hiểm yếu nhất của mỗi người là gì và cách bảo vệ nó
2/ tại sao số lượng và mức độ ác ngày càng tăng cao ở VN và Trung Quốc ?
3/ giải pháp nào cho tương lai con cháu?
4/ quy luật vàng và bạc

 

TIẾNG VIỆT: https://www.youtube.com/watch?v=Up7LsCwPalY&feature=youtu.be

 

ENGLISH: https://www.youtube.com/watch?v=aZtlYMj4TBc&feature=youtu.be

GHI CHÚ: clip bằng tiếng Anh trình bày cho khán thính giả quốc tế nên một số chi tiết sẽ hơi khác bản Tiếng Việt.

See video