Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

52 Phaolô Cảm Tạ Chúa

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

 


 

 

TUẦN LỄ 52: PHAO-LÔ CẢM TẠ CHÚA

 

 

Thánh Phao-lô dạy chúng ta nhiều cách khác nhau để sống một đời sống Ki-tô. Người dạy rằng chúng ta phải biết ơn Chúa mọi lúc. Trong lời mở đầu của gần hết mọi lá thư, thánh Phao-lô đều cảm tạ. Ðiều này là cách người khuyên chúng ta cũng làm tương tự như vậy.

 

 

Phao-lô biết ơn Chúa về ơn đức tin Chúa ban cho người La Mã: “Trước hết, tôi cảm tạ Chúa qua Ðức Giê-su Ki-tô về tất cả anh em, vì đức tin của anh em đã vang dội trên khắp thế giới.” (Rô-ma 1:8).

 

 

Người Cô-rin-tô được Phao-lô đặc biệt yêu thương. Phao-lô biết ơn vì những ơn lành Chúa đã ban cho họ: “Tôi tiếp tục cảm tạ Chúa của tôi về anh em vì những đặc ân mà Chúa đã ban cho anh em trong Ðức Giê-su Ki-tô” (1 Cô-rin-tô 1:4).

 

 

Cũng những lời này đã được thấy trong những lá thư của Phao-lô gửi tín hữu Phi-li-phê: “Tôi cảm tạ Chúa mỗi khi tôi nghĩ về anh em, việc này tôi làm thường xuyên mỗi khi tôi cầu nguyện.” (Phi-li-phê 1:3-4).

 

 

Thánh Phao-lô biết ơn Chúa về tất cả những người cộng sự của ông. Nhiều lần ông cảm tạ Chúa về mỗi người trong bọn họ. Ông nhắc nhở Ti-mô-thê phải biết ơn Chúa: “Hỡi Ti-mô-thê, người con ta thương yêu... ta cảm tạ Chúa, Chúa của tổ tiên ta mà ta thờ phượng với lòng trong sáng, mỗi khi ta nhớ đến con trong lời cầu nguyện - và điều này ta thường làm cả ngày lẫn đêm.” (2 Ti-mô-thê 1:2-3).

 

 

Phao-lô cũng cho chúng ta biết rằng “mỗi lời trong Sách Thánh đều hữu ích để dạy dỗ chúng ta nên thánh” (2 Ti-mô-thê 3:16). Do đó chúng ta học cách biết ơn qua tấm gương và thái độ tốt của môn đệ cao cả của Chúa trong các người ngoại.

 

 

SỰ HUY HOÀNG CỦA TƯƠNG LAI

 

Cái chết là ngưỡng cữa để bước vào một đời sống mới kết hợp vĩnh cửu với Chúa. Tình yêu muốn chúng ta kết hợp thiêng liêng, Chúa chia sẻ với chúng ta tất cả đời sống thiêng liêng và tình yêu của Ngài. Chúa Giê-su nói: “Ta đến để chúng được sống và có sự sống dồi dào” (Gio-an 10:10). Trong đời sống chúng ta chỉ chia sẻ một phần sự sống của Chúa, nhưng trên thiên đàng chúng ta được hưởng nhiều vô tận.

 

 

Ngày Một: Khải Huyền 14:13
“Sung sướng thay những kẻ đã được chết trong Chúa.”

 

Ngày Hai: Gio-an 11:25-26
“Ta là sự sống lại và là sự sống.”

 

Ngày Ba: 1 Cô-rin-tô 15:53-55
“Tử Thần đã bị chôn vùi trong sự chiến thắng.”

 

Ngày Bốn: Khôn Ngoan 3:1-8
“Linh hồn của kẻ công chính được ở trong tay Chúa.”

 

Ngày Năm: 1 Thê-xa-lô-ni-ca 4:13-17
“Từ rày về sau anh em sẽ được ở với Thầy mãi mãi.”

 

Ngày Sáu: Gio-an 12:24-26
“Trừ khi các hạt thóc rơi xuống đất và mục nát đi, chúng sẽ chỉ là những hạt thóc.”

 

Ngày Bảy: Rô-ma 6:1-11
“...bởi thế, cũng như Người được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng có được một đời sống mới.”

 

 

***********************************************