Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ánh sáng ngày Hiển Linh

 

 

ÁNH SÁNG NGÀY HIỂN-LINH

 

Thơ BẢO-PHẠM Đan-Thanh-Tâm

 

Ánh sao xuất hiện ở Phương Đông

Dẫn đường Ba Vua để lên đường

Đến vùng Belem tìm kiếm Đấng

Vừa mới sinh ra giữa tuyết đông

 

Ánh sao ngừng lại giữa đồng hoang

Hang đá bò lừa nằm ngổn ngang

Máng cỏ Hài Nhi đang nằm nghỉ

Cha Mẹ chiêm ngắm Chúa huy hoàng

 

Ba Vua nhận biết Chúa vinh quang

Từ trời sinh xuống mặc xác phàm

Người là Đấng trần gian mong đợi

Cứu thoát nhân trần đang lầm than

 

Nhũ hương mộc dược với bạc vàng

Với lòng thành kính lễ phương đông

Dâng lên Hài Nhi Con Thiên Chúa

Xin Ngài ban phước xuống muôn phương

 

*+Mẹ ơi ! Con Mẹ Hiển-Linh

Cho người dương thế biết mình là Vua

Bỏ trời xuống thế năm xưa

Giữa trời đông rét xót xa cảnh nghèo

Không nơi sinh hạ ấm no

Không nơi nhà cửa chăm lo giường nằm

Không nơi quán trọ nghỉ chân

Đành ra hang đá đồng hoang giáng trần

Nằm trong máng cỏ hôi tanh

Rét run giữa tuyết rơi nhanh phủ đầy

Bò lừa thở ấm đêm nay

Mục đồng là kẻ đắm say kính thờ

Quạnh hiu ! ôi Đấng quyền cao

Thiên Thần các Thánh cao rao chín tầng

Giờ đây chọn chốn giáng trần

Nêu gương nghèo khó nhân trần noi theo

Mẹ ơi ! Xin Mẹ dẫn vào

Con đường kiên nhẫn dầu bao khổ sầu

Con đường tìm kiếm ơn sâu

Chúa đang tuôn đổ nhiệm mầu hồng ân

Hôm nay mừng Chúa giáng trần

Ngày mà Thiên Chúa soi đàng Hiển Linh

Cho người còn mãi ẩn mình

Tìm ra ánh sáng Thiên Đình chiếu soi

Biết tìm đến Đấng cứu đời

Để hồn được cứu ngày mai về trời.