Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nhạc: ánh sáng đời con

Tác giả: 
Tuấn Kim

ÁNH SÁNG ĐỜI CON

PDF

Thơ: Xuân Ly Băng

Nhạc: Tuấn Kim

 

ĐK. Lạy chúa xin dẫn con đi trên đường lối Chúa, chẳng mê lầm con không sợ gì nữa. Vì lời Ngài là ánh sáng đời con, luật pháp Ngài bồi dưỡng xác hồn con.

 

1. Chúa ở cùng con vườn hồn hoa thắm tươi, Thần Khí Chúa làm mùa xuân rực mới. Ai hát trong lòng chỉ thị Chúa êm ru, Giới răn Ngài, tay ngọc vuốt đường tơ.

 

2. nhắm mắt bịt tai vườn lòng con tối mờ, nguyện Chúa giúp để đời con nhận ra Chúa. Con mến yêu Phúc Âm phục vụ chúa với tha nhân, con biết con mọn hèn, trông cây Chúa tình yêu.