Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Giê-su ra mắt dân Ít-ra-en

Tác giả: 
Nguyễn Văn Nội

 

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A (12/01/2020)

 

CHÚA GIÊ-SU RA MẮT DÂN ÍT-RA-EN

 

"Này đây các tầng trời mở ra,

và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống

như một bồ câu và đậu trên Người.

Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán:

"Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta"

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Dân Ít-ra-en có một nền văn hóa lâu đời và phong phú. Dân Do thái có một kinh nghiệm sâu sắc và độc đáo về Thiên Chúa là Đấng Vô Hình và Quyền Năng nhưng lại rất thích ”dính líu” (involved) vào chuyện của con người. Để diễn tả kinh nghiệm sâu sắc và độc đáo ấy, các tác giả Sách Thánh Kinh xử dụng một thể văn riêng, gọi là văn chương ”thần hiện”. Câu chuyện xẩy ra bên bờ sống Gióc-đan sau khi Chúa Giê-su chịu phép rửa bởi tay Gio-an (bài Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa) được kể lại bằng thể văn ”thần hiện” của Tân Ước. Thể văn ”thần hiện” là thể văn diễn tả sự xuất hiện hay tỏ mình của Thiên Chúa với tiếng nói từ trời (chỉ nghe thấy tiếng nói mà không nhìn thấy người nói), tầng trời mở (hay xé) ra và hình chim câu hay lưỡi lửa xuất hiện.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 3,13-17:

Khi ấy, Chúa Giê-su bỏ xứ Ga-li-lê-a mà đến với Gio-an ở sông Gio-đan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gio-an can Người rằng: "Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?" Chúa Giê-su liền đáp lại: "Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế". Và bấy giờ ông Gio-an chiều ý Người. Chúa Giê-su chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: "Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta".

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 3,13-17:

3.1 Chúa Giê-su xuất hiện sau nhiều năm ẩn dật và đến với Gio-an (Tiền Hô hay Tẩy Giả) để chịu Phép Rửa: Phúc âm không cho biết nhiều về đời sống ân dật mấy chục năm ở Na-da-rét của Đức Giê-su. Nhưng Phúc âm rất quan tâm đến việc Chúa Giê-su xuất hiện bên bờ sông Gióc-đan khi Gio-an (Tiền Hô hay Tẩy Giả) hoạt động ở đó. Có thể nói Phúc âm đã xem biến cố Chúa Giê-su chịu phép rửa bởi tay Gio-an là cuộc ra mắt dân Do-thái của Con Một Thiên Chúa. Trước khi làm phép rửa cho Chúa Giê-su, Gio-an đã từ chối, vì thấy mình không thể làm chuyện ấy. Nhưng Chúa Giê-su đã khiến ông phải làm công việc mà Thiên Chúa đã lên kế họach cho Con của Ngài.

3.2 Thiên Chúa Cha công bố (hay giới thiệu) Chúa Giê-su là Con Yêu Dấu của Ngài và Thánh Thần chuẩn nhận sự công bố (hay giới thiệu) ấy:  Đức Giê-su là người Na-da-rét thì mọi người đều biết. Nhưng Đức Giê-su còn mang nơi mình một bí mật tầy trời mà không một ai biết, kể các môn đệ thân tín gần gũi nhất. Chỉ có Đức Ma-ri-a Mẹ Ngài và Gio-an Tiền Hô, sứ giả dọn đườnng cho Ngài là hai người biết về bí mật ấy). Vì thế mà Thiên Chúa Cha mới cho tầng trời mở ra và công khai công bố cho toàn dân biết: "Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta" Thánh Thần Thiên Chúa chuẩn nhận sự công bố ấy khi “ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người.”

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 3,13-17:

4.1 Chúng ta hãy vui mừng đón nhận Chúa Giê-su Con Yêu Dấu của Thiên Chúa: Là người Công giáo chúng ta được ơn mặc khải cho biết Chúa Giê-su là Con Yêu Dấu của Thiên Chúa. Đó là một vinh dự và hạnh phúc lớn của mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng hãy thể hiện sự vui mừng và mở rộng tâm hồn đón nhận Con Yêu Dấu của Thiên Chúa.

4.2 Chúng ta hãy nghe lời Chúa Giê-su để biết sống dẹp lòng Cha: Khi giới thiệu Chúa Giê-su cho dân Ít-ra-en trước đây và cho chúng ta ngày nay, Chúa Cha còn gửi cho các tín hữu Do-thái và Công giáo một sứ điệp ngầm là hãy nghe lời của Con Ngài là Chúa Giê-su. Vì Ngài làm đẹp lòng Cha mọi bề thì Ngài là Đấng chỉ bảo và giúp chúng ta biết cách sống đẹp lòng Cha trên trời.

Nghe lời Chúa Giê-su chúng ta sẽ trân trọng 4 Sách Phúc âm nói riêng và tất cả 63 Sách Thánh Kinh Cựu và Tân Ước nói chung. Không chỉ trân trọng, chúng ta sẽ tìm học và đọc các Sách Thánh ấy và suy niệm những lời của các ngôn sứ và nhất là của chính Chúa Giê-su. Nghe lời Chúa Giê-su chúng ta sẽ dánh một khoảng thời gian trong ngày để lắng nghe tiếng Ngài nói với chúng ta trong tâm hồn hay tân đáy lòng chúng ta.

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 3,13-17:

KHAI MỞ:  

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã long trọng công bố và giới thiệu Chúa Giê-su Con Cha cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha và xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Khi ấy, Chúa Giê-su bỏ xứ Ga-li-lê-a mà đến với Gio-an ở sông Gio-đan, để ông làm phép rửa cho»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho nhiểu người biết ăn sám hối và hoán cải để được hạnh phúc mà Thiên Chúa muốn ban cho họ.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2.-«Nhưng Gio-an can Người rằng: "Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?" Chúa Giê-su liền đáp lại: "Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa biết sống và làm theo Thánh Ý của Thiên Chúa theo gương Gio-an và Chúa Giê-su.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

3.-«Và bấy giờ ông Gio-an chiều ý Người.  Chúa Giê-su chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người xác tín về Chúa Giê-su là Con Yêu Dấu của Thiên Chúa

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

4.- «Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: "Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho càng ngày càng có nhiều người tin Chúa Giê-su là Con Yêu Dấu của Chúa Cha và sống theo lời Người dậy bảo.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban tặng cho chúng con và cho toàn nhân loại Con Một Yêu Dấu của Cha là Chúa Giê-su Ki-tô.

Chúng con xin Cha cho càng ngày càng có nhiều người tin rằng Con Cha Yêu Dấu chính là Chúa Giê-su, Đấng chịu phép rửa bởi tay Gio-an trong dòng sống Gióc-đan.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con.

 

Sài-gòn ngày 09 tháng 01 năm 2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội