Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

67.000 người Áo rời khỏi Giáo hội vào năm 2019

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

67.000 người Áo rời khỏi Giáo hội vào năm 2019

 

 

Tại Áo, số người Công giáo về cơ bản ổn định, mặc dù giảm nhẹ (-1,35%): tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, có 4,98 triệu người Công giáo ở nước này so với 5,05 vào năm 2018. Đây là những số liệu thống kê chính thức của các Hội đồng Giám mục Áo, được công bố hôm nay và cho thấy số liệu thống kê của quốc gia và của mỗi giáo phận.

 

Năm 2019, có 67.583 người rời khỏi Giáo hội Công giáo (tăng 14,9% so với năm trước); là 58.807 trong năm 2018. Đây là sự gia tăng đáng kể, thậm chí so với chín năm trước, ngoại trừ năm 2010, khi 85.960 người rời khỏi Giáo hội, chủ yếu là do tin tức về các vụ lạm dụng. Tuy nhiên, cũng có 4.564 người yêu cầu được đưa trở lại Giáo hội vào năm 2019 (ít hơn 13,3% so với năm 2018, thậm chí ít hơn so với những năm trước).

 

Một điều khác là số linh mục làm việc tại Áo đã giảm: giảm từ 3.857 (năm 2017) xuống còn 3.783 vào năm 2019. Họ bao gồm 1.897 linh mục giáo phận, 475 linh mục nước ngoài và 1.411 linh mục dòng. Con số này không bao gồm 151 linh mục giáo phận Áo phục vụ ở các nơi khác trên thế giới. Số lượng phó tế vĩnh viễn đã tăng lên, thay vào đó: 750 vào năm 2018 (712 năm 2017). Các linh mục đang giảm (1.814 trong năm 2018 so với 1.920 vào năm 2017), và các nữ tu cũng vậy (3.453 nữ tu năm 2018 so với 3.600 trong năm 2017; năm 2012, họ đã hơn 4.300).

 

Tại Áo, 1.436 phụ nữ và nam giới làm việc trong dịch vụ mục vụ của Giáo hội, 883 phụ nữ và 553 nam giới.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn