Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chủ tịch Uy ban tự do Tôn giáo Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đề cao hành động cụ thể của chính quyền TT Trump về tự do tôn giáo

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Chủ tịch Uy ban tự do Tôn giáo Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đề cao hành động cụ thể của chính quyền TT Trump về tự do tôn giáo

 

 

Kỷ niệm về Ngày Tự do Tôn giáo quốc gia là ngày 16 tháng 1, khi cam kết tồn tại lâu dài của quốc gia về tự do lương tâm và tự do tuyên xưng một đức tin của riêng mình được tôn vinh. Đức Giám mục George V. Murry, S.J. hạt Youngstown, và là Chủ tịch về Tự do tôn giáo của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã đưa ra một tuyên bố:

 

“Các nhà thiết lập văn hóa tự do tôn giáo luôn là một nhiệm vụ đang diễn ra. Một nền văn hóa tự do tôn giáo bao gồm sự tôn trọng phẩm giá của người khác khi họ tìm cách sống theo sự thật đối với Thiên Chúa. Tất cả mọi người có thể phát triển mạnh trong một nền văn hóa như vậy.

“Trong khi việc thực thi tự do tôn giáo từ lâu đã được quy định trong luật pháp của nước ta, các nhóm thiểu số tôn giáo thường gặp phải sự xâm lấn vào khả năng thực hành đức tin của họ một cách tự do. Thậm chí ngày nay, nhiều cộng đồng Do Thái, Hồi giáo, Kitô giáo và các cộng đồng khác, tất cả theo những cách khác nhau, phải đối mặt với những thách thức đối với tự do tôn giáo của họ.

“Một nền văn hóa tự do có nghĩa là tất cả mọi người có đức tin và tất cả các nhóm tôn giáo đều có thể tự do thờ phượng và tham gia vào cuộc sống của xã hội chúng ta mà không sợ bị đe dọa hay ép buộc.

“Vào Ngày Tự do Tôn giáo này, chúng tôi rất biết ơn rằng quyền tự do tôn giáo được trân trọng ở đất nước này. Tôi đánh giá cao những hành động cụ thể mà Chính Phủ đã thực hiện, chẳng hạn như các bước gần đây nhằm bảo vệ các nhà cung cấp dịch vụ xã hội dựa trên đức tin. Xin cho chúng ta là người Công giáo ở Mỹ quốc quyết tâm xây dựng gia tài của mình vì lợi ích của tất cả mọi người.”

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn