Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp ca và Hiệp lễ Tết và CN 3 Thường Niên A

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

 

Lễ tạ ơn tất niên

Đáp ca: Thánh vịnh 144 https://youtu.be/uygln4ijkNA

Hiệp lễ: Cảm Tạ Chúa https://youtu.be/JQggEVAa9xo

Lễ giao thừa

Đáp ca: Thánh vịnh 120 https://youtu.be/NsZp_JVcHmU

Hiệp Lễ: Xuân hồng ngày mới: https://youtu.be/et5h2PvySAc

Mồng 1 Tết:

Nhập lễ: Mùa xuân đã đến: https://youtu.be/N609_oRSZmE

Đáp ca: TV 8 https://www.youtube.com/watch?v=ckRHIdY10gQ

Hiệp lễ:

 

Kết lễ: Vui ngày xuân mới https://youtu.be/Fhlnid114rQ

CHÚA NHẬT 3 TN A.

Đáp ca TV 26: https://youtu.be/OTe5lqnrxFU

Hiệp lễ: Hãy sám hối: https://youtu.be/3unQLl1-x9s

Mồng 2 tết:

Đáp ca: TV 127 https://www.youtube.com/watch?v=JT6F31EnCTg

Hiệp lễ: Thắp nén hương lòng https://www.youtube.com/watch?v=l-1QyTIFRfY

Mồng 3 tết:

Đáp ca: TV 103 https://youtu.be/OZCs2z6J60o

Hiệp lễ 1: Ví như: https://youtu.be/0YM2zcsOopY

Hiệp Lễ 2: Có cũng như không: https://www.youtube.com/watch?v=Z4eN5LqsYXE

 

See video