Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dâng con cho Chúa

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

DÂNG CON CHO CHÚA

“Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa.” (Lc 2:23)

 

Đến ngày lễ thanh tẩy

Theo đúng Luật Mô-sê

Cha Mẹ đem Hài Nhi

Lên Đền Thờ dâng tiến

 

Trọn lòng thành ước nguyện

Như Luật Chúa đã truyền

Dâng cặp bồ câu non

Hay một đôi chim gáy

 

Thiên Chúa đã truyền dạy

Mọi con trai đầu lòng

Phải chân thành tiến dâng

Vì đó là của thánh

 

Ngọn nến hồng lấp lánh

Lửa yêu mến lung linh

Sáng ngời ánh đức tin

Trọn đời xin tín thác

 

TRẦM THIÊN THU

Lễ Nến – 2020