Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vị đời chất sống

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

VỊ ĐỜI CHẤT SỐNG

[Niệm ý Mt 5:13-16 ≈ Mc 9:50; Lc 14:34-35]

 

Sống đời thường mang thân phận nhân thế

Từng ngày qua cũng rất ư bình thường

Ít niềm vui mà nhiều nỗi chán chường

Nên ngày đêm phải không ngừng cố gắng

 

Còn nỗ lực là vẫn còn hy vọng

Biết nhìn lên là còn sống đời này

Tạo chất ngọt để giảm bớt vị cay

Làm muối mặn và trở nên ánh sáng

 

Nhưng ích gì nếu muối không còn mặn?

Có lợi chi khi đèn chẳng sáng soi?

Điều giản dị nhưng ý nghĩa tuyệt vời

Chẳng vòng vo, Chúa luôn nói cụ thể

 

Có nhiều chất thì cũng có nhiều vị

Mỗi con người chỉ một đời, chẳng nhiều

Nhưng cách sống của mỗi người khác nhau

Đó là quyền Thiên Chúa cho chọn lựa

 

Được tự do mà vừa lo vừa sợ

Cứ tùy ý, tùy tiện, thật đáng lo

Cũng vì lo mà hóa sợ sớm khuya

Sợ muối nhạt và sợ đèn tắt lửa

 

Xin canh giữ xác hồn con, lạy Chúa!

Tra hàm thiếc kẻo ngựa chứng đi hoang

Con chỉ là một kẻ rất bình thường

Nhưng xin Ngài đừng để con lạc hướng

 

TRẦM THIÊN THU