Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Muối Và Ánh Sáng

Tác giả: 
Jos Hồng Ân

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

(CN 5 TN-A; Mt  5, 13-16)

 

Anh em là muối cho đời

Muối mà không mặn là thời bỏ đi

Làm gì mặn lại một khi

Nó thành vô dụng quăng đi ra ngoài

Người ta trà đạp mãi hoài

Không cần đến nó để sài việc chi

Anh em ánh sáng một khi

Sáng soi dương thế bước đi vững vàng

Thành xây trên núi mọi đàng

Không che dấu được ánh vàng tỏa lan

Chẳng ai đèn thắp chứa chan

Lấy thùng úp lại tiên vàn dấu đi

Nhưng đặt trên đế một khi

Làm cho sáng tỏ lối đi trong nhà

Anh em cũng vậy thực thà

Phải là ánh sáng chan hòa tỏa lan

Làm cho thiên hạ hân hoan

Mọi người nhìn thấy chứa chan vui mừng

Để rồi chiêm ngưỡng không ngừng

Việc làm tốt đẹp mà xưng tụng rằng

Vinh danh Thiên Chúa vĩnh hằng

Ngự trên thiên quốc quyền năng muôn trùng

 

 

Jos. Hồng Ân