Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lệ kinh Corona

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

LỆ KINH CORONA

 

Lạy Thiên Chúa, nhân loại đã bất lực

Đang lo sợ vì dịch Cô-rô-na

Từ Vũ Hán thảm thiết tiếng rên la

Và lan rộng ra cả toàn thế giới

 

Dịch vô thần, dịch kiêu ngạo, giả dối

Càng ngày càng lây nhiễm khắp mọi nơi

Các tín nhân không có được tiếng cười

Lệ và máu hòa quyện vì bách hại

 

Bao thứ dịch chúng con lo không nổi

Chạy không thoát, mà sợ cũng chẳng xong

Cầu xin Chúa thứ tha và xót thương

Cứu nhân loại thoát khỏi mọi sự dữ

 

Vì tội lỗi mà chúng con phải khổ

Vâng lời Chúa, chúng con xin sám hối

Vì biết mình là kiêu nhân tội lỗi

Tiếng lương tâm cứ cắn rứt ngày đêm

 

Xin bỏ qua, lạy Thiên Chúa từ nhân

Chỉ có Ngài bắt biển động phải lặng [*]

Cô-rô-na, con sóng thần đang động

Chúng con sợ, nhát đảm lắm, Chúa ơi!

 

TRẦM THIÊN THU

Tuần Cửu Nhật cầu cho Dịch Corona, 09-02-2020

[*] Mt 8:23-27; Mc 4:35-41; Lc 8:22-25.

 

✠ NƯỚC MẮT CORONA – Thánh Lễ đẫm lệ của người Trung Hoa

https://youtu.be/A9erBUWO0gw

 

 

See video