Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bảy điểm chủ yếu của Tông huấn “Amazon yêu quý”

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Bảy điểm chủ yếu của Tông huấn “Amazon yêu quý”

 

 

Ngoài việc giải quyết vấn đề về tình trạng độc thân của linh mục mà không mở ra cánh cửa cho việc phong chức những người đàn ông đã có vợ, Tông huấn “Amazon yêu quý” bao gồm nhiều vấn đề căn bản khác cho khu vực này và cho toàn Giáo hội.

 

Không ngừng rao giảng Tin Mừng

Đức Thánh Cha khẳng định các bí tích phải được tiếp cận và hối tiếc sự hiện diện của Giáo hội trong khu vực là chưa đủ. Do đó, ngài củng cố vai trò của giáo dân, thay vì phong chức tư tế cho những người đàn ông đã có vợ hoặc giáo sĩ hóa vai trò của phụ nữ với chức phó tế hoặc tư tế.

 

Đức Hồng y Michael Czerny:

“Câu trả lời của Thượng Hội đồng và tông huấn là để thấy phạm vi khả năng và tiềm năng mà chúng ta chưa tận dụng và trên hết, hầu khuyến khích các giám mục gửi các nhà truyền giáo đến khu vực này. Khuyến khích việc đào tạo các phó tế và sự phát triển của các tác vụ khác làm cho Giáo hội hiện diện giữa các dân tộc, ngay cả ở những vùng xa xôi nhất.”

 

“Amazonia yêu quý” nhấn mạnh các dân tộc Amazon, họ có quyền được hưởng việc rao giảng Tin Mừng. Nếu không “mỗi cấu trúc giáo hội sẽ trở thành một tổ chức phi chính phủ nữa.”

 

Bản địa hóa

Đức Thánh Cha Phanxicô hiển nhiên, nói rằng không vội vã định tính là “mê tín hay tà giáo một số thực hành tôn giáo nhất định nảy sinh tự phát từ cuộc sống của các dân tộc.” Ngài nói rằng “có thể lấy một biểu tượng bản địa, mà không nhất thiết phải coi đó là tôn thờ ngẫu tượng.”

 

Không thuộc địa hóa Amazon

Đức Thánh Cha yêu cầu không thuộc địa hóa văn hóa khu vực này, “nhưng để giúp khu vực này tự thân tạo dựng là tốt nhất.” Do đó, ngài khẳng định những người ở bên ngoài không nên rơi vào khuôn mẫu và “tránh những khái quát bất công, những lập luận và kết luận đơn giản chỉ được rút ra dựa trên những suy nghĩ và kinh nghiệm của chính chúng ta.”

 

Mauricio Lopez, Thư ký điều hành REPAM:

“Điều đầu tiên là xóa bỏ định kiến ​​chống lại người bản địa. Có ý kiến ​​cho rằng người bản địa vĩnh viễn giống nhau mà không bao giờ thay đổi. Các cộng đồng còn sống và có những đề xuất riêng của họ.”

 

Mặt khác, Đức Thánh Cha mời gọi các dân tộc này tự bảo vệ mình khỏi một cuộc xâm lăng văn hóa. Đồng thời, ngài yêu cầu họ đừng trở thành “một chủ nghĩa bản địa hoàn toàn khép kín, lịch sử, tĩnh tại,” những người mà từ chối mọi hình thức hội nhập.

 

Bảo vệ pháp lý

Ngài mô tả những sáng kiến ​​quốc gia và quốc tế “bất công và tội phạm” là những người “gây hại cho Amazon và không tôn trọng quyền của người dân tộc gốc đối với vùng đất và ranh giới của nó.

 

Sheta Marubo:

“Họ vẫn muốn có thêm đất ư? Chúng tôi đã có rất nhiều, nhưng bây giờ chúng tôi hầu như không có gì. Tuy nhiên, họ vẫn muốn lấy thêm. Họ muốn lấy đi đất và giết chết chúng tôi.”

 

Dominik, thừa tác giáo dân:

“Các chính quyền Peru coi những người sống ở khu vực này là một tội ác tất yếu, như những người hạng hai, bị bỏ rơi trong một lãnh thổ phải khai thác; đối với họ, những người này là những người không chuẩn bị trước và không đủ năng lực.”

 

Do đó, ngài yêu cầu các quy tắc đặt ra “những giới hạn và bảo đảm các hệ sinh thái phải được bảo vệ,” khỏi các lợi ích kinh tế toàn cầu khổng lồ. Ngài nói rằng giải pháp này không phải là “quốc tế hóa Amazon.”

 

Thay đổi mô hình tiêu thụ

Ở cấp độ cá nhân, Đức Thánh Cha đề xuất thay đổi mô hình lối sống và tiêu dùng. Ngài mời gọi mọi người học cách “thưởng ngoạn” từ người bản địa, bởi vì, trong nhiều dịp, “ý thức thẩm mỹ và chiêm nghiệm của Thiên Chúa” của chúng ta bị ngăn chặn.

 

Chăm sóc hệ sinh thái

“Amazon yêu quý,” hãy cùng nhau chăm sóc những dân tộc Amazon và chăm sóc hệ sinh thái của họ. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng, nếu họ bị tách rời thì “cuộc sống và vẻ đẹp” của Amazon sẽ bị phá hủy, “cho dù mọi người cứ cho rằng không có gì xảy ra.” Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi người lắng nghe sự khôn ngoan của người bản địa rằng “truyền cảm hứng chăm sóc và tôn trọng sự sáng tạo, và ngăn cấm lạm dụng nó.”

 

Kiểm soát những đầu tư của Giáo hội

Đức Thánh Cha muốn Giáo hội luôn đi đầu trong việc chăm sóc những giá trị và phong cách sống của người Amazon. Ngài muốn nó được thực hiện với sự minh bạch hoàn toàn. Đó là lý do tại sao ngài yêu cầu “phải đặc biệt chú ý đến nguồn gốc của các khoản quyên góp,” cũng như “những khoản đầu tư” được thực hiện bởi các tổ chức giáo hội hoặc cá nhân các Kitô hữu.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn