Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Các giám mục Ba Tây bắt đầu những chuyến viếng thăm ad limina và biếu ĐGH Phanxicô món quà từ Thánh điện Pai Eterno

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Các giám mục Ba Tây bắt đầu những chuyến viếng thăm ad limina và biếu ĐGH Phanxicô món quà từ Thánh điện Pai Eterno

 

 

Gần 20 giám mục từ khu vực trung tây của Ba Tây đã diện kiến Đức Thánh Cha Phanxicô, đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ mới những chuyến viếng thăm ad limina. Trong thời gian ở Roma, họ sẽ viếng thăm các thánh bộ khác nhau của Tòa Thánh để trao đổi cảm tưởng và dự án trong từng giáo phận của họ.

 

Washington Cruz, Tổng Giám mục Goiãnia, đã trao tặng Đức Thánh Cha Phanxicô một món quà ấn tượng thay mặt cho Pai Eterno, hay Thánh điện Cha Vĩnh cửu. Vào năm 2016, thánh điện này đã thu thập chữ ký để thỉnh nguyện Đức Thánh Cha Phanxicô ban phước cho ngôi đền mới, hiện đang được xây dựng, và viếng thăm nó.

 

Cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha đã được tổ chức một ngày trước khi tông huấn hậu thượng hội đồng về Amazon được giới thiệu. Tài liệu này có thể đã được gửi kèm với những gì Đức Thánh Cha Phanxicô đã trao cho các giám mục Ba Tây vào cuối buổi hội kiến.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn