Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tìm ngày mãn hôn

Tìm ngày mãn hôn

 

Ngày kỷ niệm thành hôn, cụ ông lấy tờ giấy hôn thú ra xem. Vì mắt kém nên ông cứ xem đi xem lại. Thấy vậy cụ bà hỏi:
- Mình ơi, ta cưới nhau va ngày Valentine 14 tháng 2, dễ nhớ vậy cần gì mà phải xem kỹ thế.

 

Cụ ông vừa đãng trí vừa thành thật đáp:
- Lạ thật, sao ngày kết hôn thì có, còn ngày mãn hôn thì không ghi vào.

 

Cụ bà: ???!!!...

Mimosa phụ trách