Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐGH Phanxicô kỷ niệm 25 năm Tông huấn “Eveachium vitae” của Thánh Gioan Phaolô II

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

ĐGH Phanxicô kỷ niệm 25 năm Tông huấn “Eveachium vitae” của Thánh Gioan Phaolô II

 

 

Vào một ngày như hôm nay, 25 năm trước, Thánh Gioan Phaolô II đã phát hành Tông huấn “Eveachium vitae,” nói về giá trị và quyền bất khả xâm của sự sống con người. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại tấm gương của Đức Mẹ, người mà đã chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa và cam kết chăm sóc cho sự sống mới đang phát triển trong cung lòng của Mẹ.

 

Đức Thánh Cha nhắc lại tầm quan trọng của việc suy tư về sự đầu hàng hoàn toàn của Đức Mẹ đối với Thiên Chúa trong những thời điểm khó khăn. Ngài giải thích rằng việc truyền bá văn hóa đoàn kết, chăm sóc và chào đón là cần thiết không chỉ trong những lúc khẩn cấp như hiện tại. Ngài nói rằng cần phải góp phần xây dựng một thế giới nhân văn hơn, với sự thẳng thắn và dũng cảm.

 

Về sự long trọng trong việc loan báo của Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại lời kêu gọi của Thánh Gioan Phaolô II. “Tôn trọng, bảo vệ, yêu thương và phục vụ sự sống, mọi sự sống, mọi sự sống của con người! Duy nhất trên con đường này, bạn mới tìm thấy công lý, tăng trưởng, tự do, hòa bình và hạnh phúc!”

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn