Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

You Là Con Thiên Chúa

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

CN Lễ Lá                   

YOU là con Thiên Chúa

 

Bài Phúc Âm hôm nay, nói về cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giê-su. Ngài bị Thượng Hội Đồng Do Thái xét xử và bị tổng trấn Phi-la-tô kết án tử hình. Thế nhưng cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giê-su có ý nghĩa gì? Trong Bài đọc 2, thánh Phao-lô đã giải thích như sau:

 

  “Đức Giê-su Ki-tô, vốn dĩ là Thiên Chúa,

mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa.

Nhưng đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang,

mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.

Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,

chết trên cây thập tự.

 

Chính vì Thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người

và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Như vậy, khi vừa nghe Danh Thánh GIÊ-SU,

cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quì

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải tuyên xưng rằng :

Đức GIÊ-SU KI-TÔ là Chúa”. (x. Pl 2,6-11).

 

  Theo đó, vì Đức Giê-su đã hạ mình và vâng lời Thiên Chúa, nên đã được Thiên Chúa siêu tôn là “CHÚA”.

 

  Vậy, chúng ta cũng hãy noi gương Đức Giê-su, biết hạ mình và vâng lời Thiên Chúa, chúng ta sẽ được Thiên Chúa siêu tôn : “YOU là con Thiên Chúa”.

 

Lm. Bosco Dương Trung Tín