Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vì sao Giuđa bị phạt sa hỏa ngục?

Vì sao Giuđa bị phạt sa hỏa ngục?

 

Giuđa chết vào đúng thứ Năm Tuần Thánh. Vừa lên tới cửa Thiên Đàng, Chúa Giêsu nói với Giuđa:
- Ngươi bị phạt sa hỏa ngục đời đời.

 

Giuđa phân giải:
- Thưa Thầy, sau khi phản bội bán Thầy, con đã sám hối và đi treo cổ tự tử. Chẳng lẽ Thầy không thương xót con sao?

 

Chúa Giêsu nhìn Giuđa thương hại:
- Thương chứ sao không thương, nhưng ngươi bị sa hỏa ngục không phải tội phản bội mà vì dám coi thường Ta.

 

Giuđa phân trần:
- Con chưa bao giờ dám coi thường Thầy?

 

Chúa Giêsu giải thích:
- Không coi thường Ta thì tại sao ngươi bán Ta có 30 đồng? Lẽ ra ngươi phải bán Ta 30 tỷ đồng mới đúng chứ? Không lẽ Ta rẻ mạt thế sao?

 

Giuđa há hốc miệng kinh ngạc: ???!!!...


Mimosa phụ trách