Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bài giảng Thứ Sáu Tuần Thánh: Tội lỗi và ơn tha thứ

See video

Lm Nguyễn Thiết Thắng, dòng Biển Đức trình bày online.