Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy giữ mọi điều

Tác giả: 
Jos Hồng Ân

HÃY GIỮ MỌI ĐIỀU

(CN 6 PS-A; Ga 14,15-21)

 

Chúa thì nói với môn sinh

Anh em hãy sống trong tình mến yêu

Anh em hãy giữ mọi điều

Thầy thì truyền dạy sớm chiều đó đây

Thầy nay xin đặng cha Thầy

Người ban cho Đấng thực đầy khôn ngoan

Đấng luôn Bảo Trợ hân hoan

Đó là Thần Khí chứa chan vui mừng

Thế gian nhận biết nửa chừng

Anh em nhận biết lẫy lừng tôn danh

Người luôn ở giữa ngọn ngành

Và còn trong nữa chữa lành anh em

Thầy không đến chỉ nhìn xem

Làm cho cuộc sống anh em sum vầy

Thế gian sẽ chẳng thấy Thầy

Anh em thì sẽ thấy Thầy mãi liên

Vì Thầy sống đặng bình yên

Anh em sẽ sống trước tiên với Thầy

Thầy thì ở với Cha Thầy

Anh em ở với Thầy đầy bình an

Giới răn ai giữ vẹn toàn

Mới là những kẻ muôn vàn mến yêu

Mà ai yêu mến sớm chiều

Cha Thầy yêu mến là điều hiển nhiên

Thầy thì yêu mến họ liền

Tỏ mình cho họ nhãn tiền không ngơi.

Jos. Hồng Ân