Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐGH Phanxicô đàn áp tiến trình trao hợp đồng của Vatican

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

ĐGH Phanxicô đàn áp tiến trình trao hợp đồng của Vatican

 

 

Ngày 1 tháng Sáu, Đức Thánh Cha đã ký một đạo luật mới để điều chỉnh việc trao các hợp đồng về hàng hóa và dịch vụ của Vatican.

 

Bắt đầu từ hôm nay, hợp đồng sẽ minh bạch hơn. Các công ty có hồ sơ gian lận hoặc tham nhũng, và những người cư trú ở các quốc gia có chế độ thuế đặc quyền sẽ không được phép tham gia. Ngoài ra, còn cập nhật bản liệt kê giá cả sẽ được công bố 6 tháng một lần.

 

Giuseppe Pignatone, Chủ tịch Toà án Vatican:

“Đây là một cam kết đổi mới và quyết định chống tham nhũng, một trận chiến trung tâm của các bài diễn thuyết và can thiệp của Đức Thánh Cha Phanxicô.”

 

Vincenzo Buonomo, Chuyên gia luật pháp quốc tế:

“Điều này sẽ bảo đảm sự cải tiến liên tục của Tòa Thánh trong việc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình, về tính minh bạch, chống tham nhũng và tránh mọi xung đột lợi ích mà có thể ảnh hưởng đến sự cạnh tranh.”

 

Bắt đầu từ hôm nay, tên của những người được ủy quyền là thành viên của hội đồng tuyển chọn sẽ được công khai. Những đặc điểm không tương thích bao gồm mối quan hệ gia đình lên đến mức độ thứ tư và mối quan hệ lên đến mức độ thứ hai.

 

Các văn bản lập pháp là kết quả của bốn năm làm việc. Nó phù hợp với các nguyên tắc được nêu trong Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng năm 2003.

 

Ngoài việc hầu tạo cho tiến trình trở nên công bằng hơn, luật mới sẽ giúp ngăn chặn các nguồn lực lãng phí trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế này.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn