Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tin Ngài để khỏi bất hạnh

Tác giả: 
M. Hoàng T Thùy Trang

TIN NGÀI ĐỂ KHỎI BẤT HẠNH

 

Tin mừng hôm nay mặc khải cho chúng ta hiểu về mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Chẳng cần nghĩ ngợi gì cho sâu xa chỉ cần biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Tuy Ba Ngôi riêng biệt nhưng các Ngài hoàn toàn sống là cho chúng ta, vì chúng ta. Cả Ba Ngôi Thiên Chúa đã cùng tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa chúng ta. Tuy Ba Ngôi là ba Ngôi vị nhưng là một Thiên Chúa duy nhất, hiệp nhất trong tình yêu cứu chuộc và tạo dựng. Ba Ngôi Thiên Chúa là hiệp nhất của một tình yêu duy nhất, tình yêu cứu độ con người.

 

Có lẽ chúng ta cần hạnh phúc và vui sướng vì đã có được tình yêu của Ba Ngôi. Trong tình yêu tạo dựng của Chúa Cha, có hiện diện của Ngôi Hai và Ngôi Ba. Trong tình yêu cứu độ của Ngôi Con, nhờ sự vâng phục của Ngài, nhờ tình yêu của Ngôi Cha mà chúng ta được cứu chuộc. Và hôm nay khi Giáo hội đang sống trong tình yêu của Thánh Thần, chúng ta được Ngôi Ba thánh hóa, bảo vệ, che chở.

 

Vậy bổn phận của chúng ta là tin tưởng tuyệt đối, phó thác tuyệt đối cho tình yêu của Ba Ngôi để rồi không có gì khiến ta lo lắng, sợ hãi khi Đền thờ Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị trong lòng ta, khi ta có cả nguồn tình yêu vô tận của Ba Ngôi thì còn gì khiến ta lo ngại nữa, còn gì khiến ta thèm khát, mong đợi nữa. Hơn bao giờ hết, điều quan trọng nhất vẫn chính là chúng ta có dám tin tưởng, phó thác trọn vẹn, tuyệt đối cho các Ngài hay không.

 

Ba Ngôi Thiên Chúa cao trọng như vậy, quyền năng như vậy nhưng luôn luôn hiệp nhất trong một tình yêu là sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa con người. Bổn phận chúng ta là con cái, chúng ta học theo gương các Ngài trong vâng phục và yêu mến. Tình yêu là mối dây quan trong nhất liên kết mọi tâm hồn và xóa tan mọi thù hận.

 

Tình yêu Ba Ngôi lúc nào cũng vĩnh cửu, trường tồn mãi mãi mà không có gì thay đổi được: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3, 16) Điều kiện duy nhất của chúng ta chỉ là niềm tin mà thôi.

 

Niềm tin nhiều khi khó đến vậy, không phải muốn tin là tin. Để tin được, tin trọn vẹn đòi hỏi người ta phải hy sinh, đánh đổi. Tin con người đã khó, tin Thiên Chúa càng khó hơn, nhưng tin con người có thể khiến bạn đau khổ còn tin Thiên Chúa không bao giờ cho bạn đau khổ ngược lại là hạnh phúc đời đời.

 

Lạy Chúa, nói về tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, ai cũng biết đó là một tình yêu thật khó hiểu bởi đó là một mầu nhiệm. Tuy nhiên cho dẫu mầu nhiệm thế nào đi nữa thì con cũng biết rằng Ba Ngôi Thiên Chúa thực sự rất tốt lành. Tình yêu của các Ngài là tình yêu trọn vẹn cho con được sống mãi, sống hạnh phúc. Vấn đề luôn là ở con, có dám tin vào tình yêu ấy hay không? Có dám sống cho tình yêu ấy hay không. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa cứu giúp con, cứu giúp thế giới được sống trong ân sủng của Ngài. Chớ gì giàu có như chúng con, hạnh phúc như chúng con mà lại bị cõi diệt vong thì quả là rất bất hạnh.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.