Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vatican xuất bản hướng dẫn mới cho việc giảng dạy giáo lý

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Vatican xuất bản hướng dẫn mới cho việc giảng dạy giáo lý

 

 

Hội đồng Giáo hoàng về Thúc đẩy Tân Phúc Âm hóa đã trình bày “Thư mục Giáo lý.” Đó là một tài liệu bao quát chứa những khuyến nghị mục vụ thực tế về cách tổ chức giáo lý. Nó cũng giải thích một số tài liệu của đức giáo hoàng quan trọng nhất.

 

Đức Ông Rino Fisichella, Hội đồng Giáo hoàng về Thúc đẩuXúc tiến Tân Phúc Âm hóa:

“Giáo hội đang đối mặt với một thách thức lớn trong hình thức văn hóa kỹ thuật số. Tập trung vào một hiện tượng tự coi đó là những đòi hỏi toàn cầu mà những người chịu trách nhiệm cho sự hình thành không mập mờ.”

 

Đây là thư mục giáo lý thứ ba. Lần thứ nhất và thứ hai, được xuất bản lần lượt vào năm 1971 và 1997, đánh dấu 50 năm cuối cùng của lịch sử giáo lý. Bây giờ, văn bản mới này tìm cách đáp ứng nhu cầu hiện tại của Kitô hữu.

 

Đức Ông Artas Octavio, Thư ký Hội đồng Giáo hoàng về Thúc đẩy Tân Phúc Âm hóa:

“Giáo lý kêu gọi một sự đổi mới không thể chỉ bao gồm một sự thay đổi chiến lược, cũng như không tạo ra những bài thuyết trình đơn giản lôi cuốn hơn.”

 

Thư ký của phòng ban Vatican chịu trách nhiệm về văn bản này, Đức Ông Octavio Ruiz Arenas, cho biết mục tiêu chính của thư mục mới là truyền tải đức tin, với nhận thức về cách xã hội ngày nay chứng kiến ​​đức tin.

 

Đức Ông Artas Octavio, Thư ký Hội đồng Giáo hoàng về Thúc đẩy Tân Phúc Âm hóa:

“Là một vấn đề mang tính thực tế, Giáo hội không còn sống trong một chế độ Kitô giáo, mà trong một xã hội thế tục, trong đó hiện tượng ngày càng xa rời đức tin thêm trầm trọng bởi mất ý thức về sự thiêng liêng cũng như các giá trị Kitô giáo bị nghi ngờ.”

 

Bây giờ các hội đồng giám mục sẽ phải phát triển nhựng mô hình cụ thể cho việc giảng dạy giáo lý, với mục tiêu bảo đảm sự trau dồi đức tin thực sự.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn