Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Chúa không theo logic của trần gian

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

 

 

CN 13 QN (A)      

Lời Chúa không theo logic của trần gian

 

  “Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy sẽ tìm thấy được” (Mt 10,39).

   Câu Lời Chúa này có ý nghĩa gì? Vì mới nghe qua chúng ta thấy hơi “ngược đời’. Đáng lẽ ra ai lo giữ mạng sống mình thì  giữ được chứ làm sao mà mất. Còn ai liều mất mạng sống mình thì mất chứ làm sao mà còn. Thế đấy, Lời Chúa không theo logic của trần gian. Ai cứ bo bo, lo giữ mạng sống mình ở trần gian này coi chừng mất sự sống mình ở đời sau đấy.

   Thật ra, ai cũng yêu mạng sống của mình hết và Chúa cũng không bảo chúng ta ghét sự sống mình ở đời này bao giờ. Dù vậy, chúng ta có lo cho sự sống đời này thì cùng lắm cũng chỉ trên dưới 100 năm là cùng, rồi ai cũng phải chết. Nhưng khi chết rồi, có được lên thiên đàng sống tiếp hay không, đó là điều chúng ta phải lo. Chúng ta phải lo cho sự sống của chúng ta ở đời này lẫn đời sau. Và đôi khi, đòi sự hy sinh thì chúng ta phải hy sinh sự sống đời này để được sự sống đời đời.

  Chúa nói : “Ai tiếp đón anh em là tiếp đón Thầy. Và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (x. Mt 10, 40).

    Chúng ta thấy sự đón tiếp có ba “nhân vật” là Anh em – Đức Giê-su – Thiên Chúa. Đương nhiên, Thiên Chúa là nhân vật quan trọng nhất. Thế nhưng ai đón tiếp Anh em, không có nghĩa là sẽ bỏ không đón tiếp Đức Giê-su hay bỏ Thiên Chúa mà là ai đón tiếp anh em là đón tiếp chính Đức Giê-su và ai đón tiếp Đức Giê-su là đón tiếp chính Thiên Chúa.

   Cũng vậy, ai không chấp nhận mất mạng sống mình ở đời này thì không có nghĩa là “ghét” sự sống mình ở đời sau. Trái lại, ai liều mất mạng mạng sống mình ở đời này vì Chúa, thì sẽ giữ được sự sống mình ở đời sau.

  Như Chúa nói : “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy”. (x. Mt10,37)

   “Không xứng đáng” chứ không phải là ghét hay không yêu. Chúa không bảo không yêu cha mẹ, không yêu con cái nhưng nói “yêu hơn” thì không xứng không hợp thôi.

    Nếu chúng ta yêu cha mẹ vì Chúa; yêu con cái mình vì Chúa; yêu sự sống mình vì Chúa, thì lúc đó :

  “Ai đón tiếp một Ngôn Sứ, vì người đó là Ngôn Sứ, thì sẽ lãnh phần thưởng dành cho bậc Ngôn Sứ.

   Ai đón tiếp một người công chính, vì người đó là người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng dành cho người công chính” (Mt 10,41),

  Ai yêu cha mẹ, vì đó là cha mẹ mình thì sẽ lãnh phần thưởng dành cho người con hiếu thảo.

  Ai yêu con cái, vì đó là con cái mình thì sẽ lãnh phần thưởng dành cho những người cha người mẹ có trách nhiệm.

  Ai yêu sự sống mình thì sẽ lãnh phần thưởng dành cho người con yêu dấu của Chúa.

  Ai vác thập giá mình mà theo Chúa thì sẽ lãnh phần thưởng dành cho người môn đệ của Đức Giê-su.

   Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã, vì người đó là môn đệ Thầy thì người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. (x. Mt 10,42)

   Phần thưởng đó là gì và ai sẽ trả?

   Chúa sẽ trả công bội hậu cho chúng ta, vì Chúa đã nói : “Ai làm cho những kẻ bé mọn nhất của Ta đây là làm cho chính Ta” (x. Mt 25,40) và phần thưởng đó là niềm vui, sự bình an và hạnh phúc trong tâm hồn ở đời này, cũng như được sống đời đời trên thiên đàng nữa.

   Ai liều mất sự sống mình ở đời này, thì cũng sẽ không mất phần thưởng đâu. Điển hình như chúng ta thấy rõ nơi các thánh Tử Đạo. Các ngài đã liều mất sự sống mình ở đời này vì Chúa, vì đức tin, thì các ngài là thánh và đang hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Còn những người sợ chết nên bỏ Đạo, bỏ Chúa, họ cũng đã chết rồi nhưng chưa được lên thiên đàng, vì họ không hợp, không xứng lên thiên đàng.

    Ai chỉ yêu cha mẹ, con cái mình thôi là người chỉ lo giữ mạng sống mình ở đời này, sẽ không hợp, không xứng với Chúa, coi chừng sẽ mất phần thưởng sống đời đời trên thiên đàng. Ai không vác thập giá mình mà theo Chúa thì cũng vậy.

   Ai mà yêu Chúa hơn cha mẹ, hơn con cái hay yêu cha mẹ, yêu con cái vì Chúa là yêu Chúa, là thi hành thánh ý của Chúa, nên trở thành anh chị em và là mẹ của Chúa (Giê-su)(x. Mt 12, 49-50), thì lãnh phần thưởng dàng cho con cái Chúa trên Nước Trời thôi.

    Nói tới nói lui; nói qua chẳng qua nói lại, ai chỉ bo bo, lo giữ sự sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất sự sống mình vì Chúa thì sẽ giữ được sự sống mình trên thiên đàng. Đó là điều chúng ta phải khắc cốt ghi tâm và đem ra thực hành trong đời sống của mình, để chúng ta có thể hợp; có thể xứng và có thể lãnh phần thưởng nơi Thiên Chúa trên thiên đàng. Đó là logic của Chúa. Lời Chúa không theo logic của trần gian đâu.

 

  Lm. Bosco Dương Trung Tín