Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Từ bỏ mình và tiếp đón Thầy

 

 

TỪ BỎ MÌNH VÀ ĐÓN TIẾP THẦY

 

<Cảm hứng Tin Mừng: Mt.10: 27-42>

*Thơ BẢO-PHẠM Đan-Thanh-Tâm

 

Phải tôn kính Chúa trên trời

Cùng yêu cha mẹ như lời Chúa mong

Kính tôn Chúa hết sức hết lòng

Con trai con gái bình thường thương yêu

Phải theo chân Chúa sớm chiều

Vác theo thập giá bao nhiêu đời mình

Ai mà giữ mạng sống mình

Thì luôn hư mất ân tình Chúa ban

Hy sinh ngay chính bản thân

Vì Thầy sẽ được muôn vàn bình an

Ai mà đón tiếp anh em

Thì luôn được đến cạnh bên lòng Thầy

Ai người đón tiếp chính Thầy

Thì người đó được Cha Thầy yêu thương

Những người Ngôn Sứ lên đường

Ai mà đón tiếp thì lòng hân hoan

Được luôn phần thưởng của hàng sứ ngôn

Đón người công chính khôn ngoan

Thì người đón tiếp hưởng phần thưởng ban

Của người công chính muôn phần

Bậc người công chính bình an mỗi ngày

Ai cho kẻ nhỏ mọn này

Một ly nước lã thì Thầy sẽ ban

Trên trời phần thưởng muôn vàn hồng ân.

*+ Mẹ ơi ! Xin Mẹ ủi an

Cho con dõi bước trên đàng Chúa đi

Kính yêu Chúa hết lòng rồi

Thương yêu cha mẹ ngày đời trần gian

Kính tôn Chúa rất nồng nàn

Yêu thương con cái dân đàng tin yêu

Giúp con từ bỏ sớm chiều

Bản thân theo Chúa bỏ điều gian ngoa

Hy sinh mạng sống bước qua

Khỏi đời tội lỗi vào nhà yêu thương

Chúa cho mạng sống linh hồn

Hân hoan vào chốn thiên đường mai sau

Giúp con vượt khỏi âu sầu

Đón người Ngôn Sứ trước sau đến cùng

Chúng con được dạy Tin Mừng

Hưởng nhiều ơn thánh vô cùng đời con

Giúp người nhỏ bé mọn hèn

Dầu  ly nước lã gây nên tinh người

Mẹ ơi ! Xin giúp suốt đời

Để con theo Chúa giữ Lời Người ban

Để con từ bỏ bản thân

Vác cây thập giá lên đàng để theo

Đời con dù có ngặt nghèo

Nhưng tin vào Chúa núi đèo cũng đi

Rao truyền ơn Chúa cứu đời

Đón NGười vào ở trọn đời chúng ta

Mai đây đón chính Chúa Cha

Trọn đời được sống chan hòa yêu thương.