Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thực thể được ủy quyền của chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu trà tự do cho các tù nhân lương tâm ở Việt Nam

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Thực thể được ủy quyền của chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu trà tự do cho các tù nhân lương tâm ở Việt Nam

 

 

Năm 2004, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã liệt kê Việt Nam vào danh sách các Quốc gia đặc biệt quan tâm, hoặc CPC. Những cải thiện nhỏ trong điều kiện tự do tôn giáo đã thúc đẩy chính phủ dỡ bỏ chỉ định này vào năm 2006.

 

Giờ đây, sự gia tăng đáng báo động về số lượng tù nhân lương tâm khiến Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, UBTDTGQTHK, thúc giục chính phủ đưa Việt Nam trở lại danh sách này.

 

Bà Manchin, Phó Chủ tịch UBTDTGQTHK:

“Tôn giáo tại Việt Nam vẫn được quản lý chặt chẽ theo Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo, có hiệu lực vào tháng Một năm 2018. Trong khi luật đã đưa ra một số thay đổi tích cực, như công nhận các tổ chức tôn giáo là pháp nhân, nó cũng yêu cầu các nhóm tôn giáo phải đăng ký với chính quyền.”

 

Luật tương tự này cũng đã được chính quyền Việt Nam sử dụng để trấn áp các nghi lễ tôn giáo. Đó là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ nhằm khuất phục những người bảo vệ nhân quyền, ngay cả những người ủng hộ hòa bình, như Ông Nguyễn Bắc Truyền và Mục sư A Dao.

 

Bà Manchin, Phó Chủ tịch UBTDTGQTHK:

“Ông Truyền là một phật tử Hòa Hảo, người ủng hộ thay mặt cho các cộng đồng tôn giáo và các tù nhân lương tâm. Vào tháng Tư năm 2018, ông đã bị kết án 11 năm tù. Mục sư A Dao đã lãnh đạo một nhà thờ chưa đăng ký cho các Kitô hữu người Thượng. Ông bị bắt và bị kết án 5 năm tù.”

 

Bây giờ UBTDTGQTHK đang tích cực làm việc để cả hai người này được trả tự do.

 

Manchin, Phó Chủ tịch UBTDTGQTHK:

“Trong khi đó, chúng tôi kêu gọi chính phủ cho phép các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đến thăm họ trong tù, để bảo đảm rằng họ đang được đối xử tốt và nhu cầu y tế của họ cũng được đáp ứng.”

 

Theo báo cáo thường niên, Tin lành và Phật tử An Dân Đại Đạo chiếm tỷ lệ cao nhất trong số tù nhân lương tâm ở Việt Nam, tiếp theo là Phật giáo Hòa Hảo và Công giáo. Bất kể niềm tin tôn giáo cá nhân, UBTDTGQTHK tiếp tục hỗ trợ những người mà quyền tự do căn bản của họ đã bị vi phạm.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn