Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Người gieo giống ra đi gieo giống 

Tác giả: 
Đỗ Công Minh

 

 

Người gieo giống ra đi gieo giống  (Mt 13, 3).

 

            Bài Tin mừng Chúa nhật XV thường niên hôm nay tường thuật đám đông theo Chúa để được nghe Người giảng dạy. Đông đến nỗi Chúa phải lên thuyền ra xa bờ mà nói vọng vào, vì dân chúng ai cũng chen lấn không còn chỗ cho Người giảng dạy. Con chợt liên tưởng đến những buổi hành hương mỗi tháng vào ngày 13 tại trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, hay những ngày Lễ Kính Lòng Chúa Thương xót ở Giáo điểm Tin Mừng trước đây, hay tại Trung tâm mục vụ, những nơi đó có hàng ngàn người tham dự. Không ít người cảm thấy mình sốt sắng hơn, có những quyết tâm thay đổi đời sống. Những ngày ấy rồi cũng qua đi theo thời gian. Có người vẫn lưu giữ những cuốn băng để  lâu lâu nghe lại, suy gẫm. Nhưng cũng nhiều người khác, trong đó có con đây đã “Gửi gió cho mây ngàn bay”. Con suy nghĩ đến đoạn trích Chúa dùng lời Tiên tri I-Sai-a nói với các môn đệ về những người đi nghe Chúa giảng: “Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu ,có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa cho chúng lành

         Hình như con đi tham dự Thánh lễ, nghe giảng lời Chúa, con không có ý tìm xem Chúa muốn con làm gì? Chúa dạy con ra sao? Con có nhắm đem Lời Chúa vào cuộc sống? hay chỉ ngồi đó, hiện diện bằng thân xác, còn tâm hồn bay bổng nơi nao. Thậm chí còn giật mình khi thấy cộng đoàn đứng lên tuyên xưng niềm tin. Thì ra Cha giảng lễ đã kết thúc bài chia sẻ lúc nào con cũng chẳng hay. Hoặc vừa nghe Cha giảng, vừa nhìn đồng hồ để đếm thời gian; chính vì thế đời sống Đức tin của con vẫn nghèo nàn, không lớn thêm lên được.

         Chúa nhật hôm nay, Chúa ơi!

         Xin cho con nhìn lại những hạt giống mà Chúa đã gieo vào lòng con. Con thuộc loại người nào đây? Nghe lời Chúa mà không hiểu hay con không muốn hiểu? Nghe Lời Chúa mà mãi lăn tăn đến cuộc sống riêng tư, nên lời Chúa không triển nở trong con. Nghe Lời Chúa mà con không đâm rễ sâu, nông nổi nhất thời, khi gặp gian nan, hay bị ngược đãi vì Lời đã vấp ngã.

        Con không dám xin Chúa cho hạt giống lời Chúa trong con triển nở 30, 60  mà chỉ xin được 5 hạt, được 10 hạt thôi, rồi từ đó mảnh đất đời con tốt hơn lên, sẽ sinh sôi thêm được nhiều hơn. Con tin rằng: Rồi ra Chúa cũng dủ lòng xót thương: “Ta sẽ chữa cho chúng lành “. Xin Chúa giúp con . AMEN.

 

 Fx Đỗ Công Minh .