Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nước Mưa và Lời Chúa

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

CN 15 QN                             

Nước Mưa và Lời Chúa

 

  “Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả; chưa thực hiện ý muốn của Ta; chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó” ( Is 55,11).

 

   “Cũng vậy” nghĩa là gì? Nghĩa là “như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất; chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nay lộc; chưa cho kẻ gieo có hạt giống; chưa cho người đói có bánh ăn”. (x. Is 55,10).

 

  “Cũng vậy”, “Lời Ta, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả; chưa thực hiện ý muốn của Ta; chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó”. Lời đó chính là Lời Chúa.

 

   Bởi vì con người chúng ta không có khả năng nghĩ về kế hoạch cứu độ, nên Lời của các Ngôn Sứ thúc đẩy chúng ta tin tưởng vào sức mạnh của Lời Chúa. Ngôn Sứ Isaia đã dùng hình ảnh Mưa và tuyết để diển tả thực tại về Lời Chúa.

 

   Mưa và tuyết rơi từ trời xuống, thì Lời Chúa cũng từ trời “rơi” xuống.

   Mưa rơi xuống thì thấm xuống đất; làm cho đất phì nhiêu; làm cho cây đâm chồi nảy lộc; cho người gieo có hạt giống và cho người ta có bánh ăn, thì Lời Chúa cũng “rơi” vào tâm hồn của con người chúng ta; thấm vào đầu óc chúng ta; làm cho tâm hồn chúng ta phì nhiêu; làm cho người người chúng ta đâm chồi nảy lộc những việc làm tốt lành, thánh thiện; làm cho con người chúng ta có hạt giống gieo mầm hy vọng và cho chúng có của ăn tinh thần; của ăn thiêng liêng cho linh hồn chúng ta.

 

   Sau đó, nước sẽ bốc hơi và bay lại lên trời, thì Lời Chúa, sau khi đã đạt được kết quả; đã thực hiện ý muốn của Chúa; đã chu toàn sứ mạng Chúa giao, thì mới trở về với Chúa.

 

   Lời Chúa đó như hạt giống mà người đi gieo mang đi gieo trồng, như dụ ngôn mà Đức Giê-su nói trong bài Phúc Âm hôm nay. Có 4 nơi mà hạt giống có thể được gieo vào. Đó là nơi vệ đường; nơi sỏi đá; nơi bụi gai và nơi đất tốt.

 

   Hạt giống mà rơi xuống vệ đường thì chim trời sẽ đến ăn mất. Và đối với con người, nếu người đó nghe Lời Chúa mà không hiểu, thì quỉ dữ cũng sẽ đến cướp đi mất. Nếu vậy thì thật là tiếc !!!

 

  Hạt giống mà rơi trên sỏi đá, không có nhiều đất, hạt giống mọc lên, nhưng không có đất để ăn rễ sâu, nên khi gặp nắng, mầm sống đó sẽ chết khô. Cũng vậy, người mà nghe Lời Chúa, liền vui vẻ đón nhận, cho là hay, là tuyệt, nhưng nông nổi nhất thời chứ không xác tín gì cả, nên khi gặp gian nan, khốn khó hay bị ngược đãi, người đó sẽ vấp ngã ngay. Nếu vậy, thì thật là đáng tiếc !!!!!!

 

   Hạt giống mà rơi vào bụi gai, gai sẽ mọc lên làm cho mầm sống đó chết nghẹt hay bị lấn át, không phát triển được. Cũng vậy, người mà nghe Lời Chúa, nhưng lại để cho những nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quí của thế gian bóp nghẹt và lấn át, thì Lời Chúa cũng không sinh hoa kết quả gì được. Nếu vậy, thì thật là đáng... đáng tiếc !!!!!!!!!!!!!!!

 

   Hạt giống mà rơi vào miền đất tốt, sẽ sinh hoa kết quả: hạt được 30, hạt được 60; hạt được 100. Cũng vậy, ai nghe, mà hiểu Lời Chúa, cũng như đem ra thực hành trong cuộc sống, người đó sẽ sinh hoa kết quả; sẽ hoàn thiện con người của họ. Đương nhiên là không như nhau được rồi. Người luôn để tâm suy niệm cũng như thực hành Lời Chúa hết sức có thể, thì có được kết quả 100; người thực hành lai rai thì được 30; còn người cố gắng chút chút thì được 60. Nếu vậy, thì thật là tuyệt vời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

   Quả thực tâm hồn chúng ta là những nơi được Lời Chúa gieo vào khi chúng ta nghe Lời Chúa. Lời Chúa là những Lời được viết trong Thánh Kinh hay những Lời Giáo Huấn của Giáo Hội. Người gieo Lời Chúa là Đức Giê-su; là Giáo Hội hoặc qua các thừa tác viên trong Giáo Hội như Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục; các Linh Mục và Phó tế, khi các ngài giảng Lời Chúa.

 

   Ước gì tâm hồn mỗi người chúng ta là thửa đất tốt, để Lời Chúa được gieo vào, không bị ai lấy đi; luôn đâm rễ sâu, dù có gặp khó khăn hay hoạn nạn cũng không làm chúng ta thất vọng và không có sự gì trên đời này có thể lôi kéo chúng ta được.

 

   Vậy chúng ta hãy siêng năng đọc và lắng nghe Lời Chúa. Chúng ta hãy lắng tai nghe lời giảng của các Mục Tử để chúng ta hiểu Lời Chúa và chúng ta hãy tự giác đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống của mình. Nhờ đó mà chúng ta thực hiện Ý Muốn của Chúa cũng như chu toàn sứ mạng Chúa giao cho chúng ta khi sống trên trần gian này.

 

   Như thế, tai của chúng ta thật là có phúc khi được nghe Lời Chúa (x. Mt 13,16); tâm hồn chúng ta thật là có phúc khi Lời Chúa được gieo vào và con người chúng ta thật có phúc, vì được hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời (x. Mt 13,11).

 

   Chúng ta hãy cố gắng có được Lời Chúa trong lòng và cố gắng hết sức đem Lời Chúa ra thực hành bao có thể vì “Ai có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi” đấy. (x. Mt 13,12).                                         

 

(Lm. Bosco Dương Trung Tín)