Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chỉ nơi Chúa

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Chỉ nơi Chúa

 

 

Chỉ nơi Chúa nguồn tình yêu vô tận

Một tình yêu luôn rộng lượng hải hà

Một tình yêu mãi trác tuyệt câu ca

Một tình yêu lấy chi mà sánh ví.

 

Chỉ nơi Chúa nguồn tình yêu hoàn mỹ

Đã từ trời khiêm hạ xuống gian trần

Đã chết đi, để chuộc tội thế nhân

Thập Giá kia muôn đời vẫn sáng ngần.

 

Chỉ nơi Chúa nguồn tình yêu sâu lắng

 Ân tình Ngài trải rộng niềm xót thương

Mãi bên con trên muôn nẻo dặm trường

Dắt dìu con bằng chính Lời Hằng Sống.

 

Chỉ nơi Chúa nguồn tình yêu lay động

Gọi trong con mau sống tình mến thương

Sống hy sinh, phụng vụ trọng khiêm nhường

Theo chân Chúa trên con đường khổ giá.

 

Ôi, Tình Chúa mãi hoài mênh mông quá!

Một đời con đầy hoan hỷ an vui

Niềm cậy trông có Chúa luôn rạng ngời

Xin chọn Ngài tất cả là gia nghiệp.

 

Giuse Trần Thế Tiến