Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Giê-su Hiện Diện Trong Thánh Thể

Tác giả: 
Lm Robert Degrandis

 

 

CHÚA GIÊSU HIỆN DIỆN
THẬT SỰ TRONG THÁNH THỂ


Lm Robert DeGrandis

 

Lời Tri Ân

 

Xin đặc biệt cảm ơn ông Gene Koshenina ở Clear Lake, Texas đã đóng góp thêm cho quyển sách này.  

 

“Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể bắt đầu từ lúc thánh hiến, và tiếp tục bao lâu hình Bánh và Rượu Thánh Thể còn tồn tại nguyên vẹn. Chúa Kitô hiện diện toàn thân trong mỗi hình Rượu và Bánh Thánh Thể, và trọn vẹn trong mỗi phần của bánh và rượu, cho nên sự việc bẻ bánh nhỏ ra không chia Chúa Kitô” GLCG khoản 1377[1].

 

Nguyện xin Mình Thánh Chúa Giêsu gìn giữ con được sống đời đời. Amen.

 

 

 

 

Tác giả: Lm Robert DeGrandis giữ bản quyền

 

********************************************

 

Mục Lục:

- Lời tri ân

- Lời Giới Thiệu

- Phép Thánh Thể, Cái gì, Khi nào, Tại sao?

- Phúc cho những ai...tin

- Tập trung vào Thánh Thể

- Chúa Giêsu, Đấng Chữa Lành cao cả 

- Những mẫu tự của E-U-C-H-A-R-I-S-T

 

***********************************************