Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh Lạy Cha, Cầu Cho Sự Hiệp Nhất

 

Lạy Cha chúng con ở trên Trời...
là Thiên Chúa và là Cha duy nhất của chúng con. Xin Cha cho chúng con cùng một Cha trên trời, cũng cùng là một thân thể của Cha ở dưới đất. Xin Cha đem tất cả chúng con cho dù khác biệt nhau, về quy tụ dưới cánh tay Cha, để chúng con được nương tựa dưới cánh tay Cha, được Cha ấp ủ, bao bọc chúng con như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh.

 

Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời...
Xin Cha cho chúng con ở dưới đất được Thần Khí của Cha soi sáng nhận ra thánh ý tốt lành của Cha để hiệp nhất làm theo ý Cha trên trời, cho danh Cha được cả sáng, và nước Cha được trị đến. Xin cho ý của mỗi người chúng con, tư tưởng và mục đích khác nhau của mỗi người chúng con, được quy phục về trong thánh ý của Cha, để chúng cong sống nhưng không phải là chúng con sống, mà là chính Cha đang sống thật ở trong chúng con.

 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày...
Xin Cha cho chúng con được hàng ngày tới dự tiệc cùng bàn Thánh Thể của Con yêu dấu Cha, cho chúng con khi uống cùng một chén Máu cứu độ cũng cảm thông trong những yếu đuối, thiếu xót, lầm lỡ của nhau để nguồn sức mạnh và hồng ân của Thánh Thể đưa chúng con tới thuận hòa, yêu thương nơi bàn tiệc thánh của Cha, để Chúa Giêsu ở trong con cũng là Chúa Giêsu ở trong anh chị em con. Thân xác Chúa không còn bị chia rẽ nữa và chúng con chẳng còn giữ Chúa cho riêng mình.

 

Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con...
xin Cha cho chúng con biết nhìn sâu vào sự khoan dung, nhân từ của Cha, để chúng con cũng chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau cho dù lỗi tại ai đi nữa. Xin Cha cho chúng con biết rửa chân cho nhau, cho cả những người trái ý với chúng con nữa, vì đó là dấu chứng tình yêu mà Cha đã dạy chúng con.

 

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ...
Xin Cha gìn giữ chúng con khỏi mọi đánh phá của ma quỷ; xin gìn giữ chúng con khỏi mầm mống của hận thù, chia rẽ, chỉ trích, nói xấu, dèm pha vì chính kẻ thù đã gieo cỏ lùng ấy trong đêm tối vào ruộng lúa của Cha và trốn đi. Xin nâng chúng con lên khi chúng con vấp ngã, để chúng con có cơ hội trở về và được đón nhận.

 

Lạy Cha, xin Cha cho chúng con được ở trong Cha là cây nho thật và Cha ở trong chúng con là những cành nhỏ, để chúng con được nở sinh những hoa trái của Thần Khí Cha. Amen.