Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Một Thời Để Chữa Lành

 

Mới đây, tôi tới La Mã để dự cuộc họp toàn thế giới về Cầu Nguyện Chữa Lành và về phong trào Canh Tân Đặc Sủng trong Giáo hội Công giáo. Buổi họp này do Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Giáo Dân tổ chức và cổ võ với sự cộng tác của Văn Phòng Đặc Trách Canh Tân Đặc Sủng thế giới. Sáng kiến ấy được gợi lên một cuốn sách nhan đề “Hướng Dẫn Cách Cầu Nguyện Để Được Chúa Chữa Lành” ấn hành vào tháng Chín năm 2000, do Uỷ Ban Truyền Bá Đức Tin phổ biến. Buổi họp này cũng có sự tham dự của đại diện Hội Đồng Tòa Thánh, các nhà thần học, linh mục, giám mục, tu sĩ và giáo dân thuộc  phong trào Canh Tân Đặc Sủng. Ngoài ra, còn một số khách được mời từ trong giáo hội.

 

Là một phần tử trong buổi họp, tôi được Hội Đồng Giáo Hoàng Phụ Trách Giáo Dân mời đệ trình một văn bản về Ơn Chữa lành trong các truyền thống Kitô Giáo khác. Để có tài liệu thuyết trình, tôi đã sưu tầm từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, từ Giáo Hội Đông Phương, giáo hội Tin Lành Cải Cách, Tin Lành Ngũ Tuần và các Giáo hội Canh tân Neo. Trong số này và trong số báo Tin Vui tới, tôi hy vọng được chia sẻ với các bạn một vài hiểu biết tường tận hữu ích mà tôi đã thu thập được trong khi nghiên cứu. Trong số báo này, tôi duyệt qua cuốn sách nhan đề “Một Thời Để Chữa Lành”, đó là một tường trình về mục vụ Chữa Lành viết cho Hội đồng Giám Mục Anh Giáo do cơ quan ấn loát của giáo hội năm 2000. Nhóm Duyệt Xét do Giám Mục giáo phận Chelmsford đảm trách và gồm có các đại diện nam và nữ được lựa chọn, đa số các vị này đều có hoạt động mục vụ chữa lành, trừ tà hay chăm sóc. Họ lần lượt tham khảo rộng rãi ở ngoài nhóm. Vậy tường trình đó ra sao? Xin được trích dẫn những lời cuối trong lời tựa ngắn của Giám Mục John Perry thuộc giáo phận Chelmsford như sau:

 

“Một Thời Để Chữa Lành là một đóng góp và là tài liệu cho Giáo Hội tiếp tục mục vụ chữa lành theo mệnh mệnh của Chúa Giêsu là hãy chữa lành cho kẻ đau yếu. Đó là một mệnh lệnh của Tin Mừng.”

 

Với tôi thì những lời này ám chỉ những gì đến tiếp theo sau. Tường trình này giúp hiểu rằng hy vọng chữa lành là một phần thiết yếu của Lời Chúa và khuyến khích mọi giáo hữu tích cực tham gia vào mục vụ này. Tường trình này cũng là một minh định về ơn chữa lành và vị trí của nó trong cuộc sống bình thường của một giáo xứ. Những câu đầu tiên trong đoạn mở đầu nói với độc giả rằng:

 

“Mục vụ chữa lành là một trong nhiều cơ hội to lớn nhất mà giáo hội có hôm nay để chia sẻ lời Chúa. Một cách tổng quát: Đây là điều mọi người trông chờ. “Tường trính này cũng khuyến khích hàng giáo sĩ cũng như cộng đồng giáo dân thi hành mục vụ này một cách khôn ngoan và thích hợp.”

 

Đây không phải là tường trình đầu tiên thuộc đề tài này. Từ đầu năm 1953, các Giám Mục Anh Giáo đã thiết lập một ủy ban để nghiên cứu về thần học, y học, tâm lý học và quan điểm của hàng giáo sĩ đối với việc chữa lành của Thiên Chúa. Họ ấn hành một bản tường trình vào năm 1958 với nhan đề “Mục Vụ Chữa Lành Của Giáo Hội”. Đây là lần đầu tiên Hiệp Hội Y Khoa Anh Quốc và Giáo Hội Anh đã làm việc chung với nhau, và bản tường trình năm 2000 được đón nhận rộng rãi. Tôi xin trích dẫn mấy dòng sau:

 

“Giáo hội là một Nhiệm Thể của Chúa Giêsu và là một cộng đồng nơi đó những hoạt động của Chúa Thánh Linh, lệnh truyền là hãy chữa lành người đau yếu. Những công việc chữa lành trong phạm vi mục vụ Giáo hội qua mọi thời đại là những dấu chỉ của Nước Chúa cho những ai có mắt được nhìn thấy. Mỗi hành động chữa lành đều là hành động trực tiếp, và là của chính Chúa để làm tròn mục đích vĩnh cửu của Người.”

 

Tác phẩm “Một Thời Để Chữa Lành” dựa trên những căn bản vững chắc do tài liệu trước đã đề ra. Sách bắt đầu bằng cách định nghĩa khi chúng ta nói “Chữa lành” nghĩa là gì, và vì tôi thấy phần này rất rõ ràng và hữu ích, nên tôi cố tóm lược lại như sau. Chúng ta có thể dùng tiếng chữa lành để diễn tả đúng nhiều trường hợp, từ những vấn đề liên quan đến quốc gia và thế giới, về hòa giải và công bằng xã hội, hay chữa lành những môi trường, cho tới những hy vọng riêng tư của con người, và khát vọng chữa lành toàn diện về thân thể, trí óc và tinh thần. Những quan điểm như vậy có thể thâu tóm vào sự hiểu biết chữa lành là một sự toàn diện, không phải chỉ cho cá nhân, nhưng cho tất cả mọi thụ tạo của Thiên Chúa. Khi chúng ta nghĩ tới việc chữa lành trong Kitô giáo, những lời sau đây của Gíám Mục Morris Maddocks rất có ích:

 

“Chữa lành trong Kitô giáo trước hết và trên hết là thuộc về Chúa Giêsu. Nó theo khuôn mẫu mà Ngài đã đặt ra trong mục vụ của Ngài, và sứ mệnh Ngài truyền cho các môn đệ, và sự thực đã xẩy ra như kết quả của việc Chúa làm từ thời sáng tạo cho đến thời cứu chuộc nhân loại. Trong cả hai việc trọng đại Chúa làm, nhân lọai đã được tạo dựng và được tái tạo theo hình ảnh Chúa. Điều này cho thấy Chữa lành trong Kitô Giáo khác hẳn với những phương pháp chữa lành khác. Việc chữa lành này hoàn toàn do quyền năng Chúa tác động vào thể xác, tâm trí và tâm linh của con người để đem con người đến với quyền năng của Ngài, và đó chính là ý Chúa muốn cho tất cả nhân loại chúng ta.”

 

Định nghĩa này mở ra một lãnh vực rộng lớn, nên bản tường trình đã chú tâm nói về những người đến xin Giáo Hội giúp đỡ khi bị đau yếu, khi thân thể, tâm trí, hay tâm linh bị tổn thương. Như vậy, bản Tường Trình nói về Thánh Kinh và truyền thống, những phát biểu của giáo hội về mục vụ chữa lành, sự cung ứng chăm sóc trong các giáo xứ, trừ tà, chữa lành cho kẻ hấp hối hay tang quyến và nhiều vấn đề nữa. Khi tôi đọc “Một Thời Để Chữa Lành“, tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc Giáo Hội Anh Quốc tin tưởng rằng mục vụ chữa lành của  Giáo hội được thực hiện bởi và qua chính Ngôi Hai Giêsu do sự hoạt động của Chúa Thánh Thần qua bí tích cũng như các phương tiện thông thường. Trong khi các bí tích rõ ràng là những quyền năng chữa lành của Chúa, và Mình Thánh Chúa đã đựơc dùng đến nhiều nhất trong mục vụ chữa lành, những điềm thiêng dấu lạ cũng có thể xẩy ra trong mục vụ chữa lành. Thiên Chúa chữa lành bằng nhiều cách - qua các lời cầu nguyện của từng người hay của đoàn thể, qua việc đặt tay, hay sức dầu thánh. Các mục vụ chữa lành của Canh Tân Đặc Sủng cũng như ngoài nghi thức ấy đều có kết qủa qua việc đặt trọng tâm vào ca ngợi và thờ phượng, lời rao giảng để xây dựng đức tin và dùng đến các đặc sủng được ban cho - đặc biệt là ơn Trí tri.

 

Đọc bản Tường Trình này tôi rất thích thú và tôi xin chân thành giới thiệu đến các bạn. Lời khen về bản tường trình đến từ nhiều nơi và rất được khuyến khích, với phần nói về làm thế nào để quảng bá mục vụ chữa lành trong một cộng đoàn. Tại sao vậy? Câu trả lời là bởi vì - “Căn bản để một nhóm cầu nguyện thực thi mục vụ này là họ thuộc về một nhóm Kitô hữu cùng nhau cầu nguyện với đức tin, đức cậy và đức mến theo thánh ý Chúa.”

 

Các vấn đề như lãnh đạo, trách nhiệm, huấn luyện, bảo mật, lượng giá, xây dựng nhóm, thận trọng và các hướng dẫn để làm việc có hiệu qủa đều được trình bầy một cách thẳng thắn. Có rất nhiều điều tốt chúng ta học hỏi được từ các anh chị em của giáo hội Anh Giáo chúng ta, mà điều quan trọng là việc khởi xướng và phát triển mục vụ chữa lành trong toàn Giáo hội. Mỗi giáo xứ cần có một nhóm chữa lành, và sự thách đối với tất cả chúng ta là đem sự hiểu biết rộng rãi về trọng tâm mục vụ này vào trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội và xã hội. Trong phần mở đầu có ba danh từ được nhấn mạnh là - thị kiến, tiên tri và sinh động. Với tôi, những chữ này có thể dùng rất tốt để diễn tả “Một Thời Để Chữa Lành”.

 

DXT chuyển dịch
thanhlinh.net