Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ân Sủng Của Lễ Hiện Xuống

 

Ân sủng của Lễ Hiện Xuống là một quan điểm quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và của mầu nhiệm Phục sinh. Ân sủng này bắt nguồn từ mạc khải của Chúa thấy rõ trong Thư Thánh Phao Lô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô:  “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô,từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người,ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu”.

 

Ý định của Thiên Chúa từ trước muôn đời đã trở thành thực tế trong thời gian qua quyền năng sáng tạo của Ngài. Người nam hay người nữ về thể xác là con người, nhưng nhờ ân sủng đã trở nên con cái Chúa đầy yêu thương. Trong tình trạng hoàn hảo này, con người không còn cần đến màu nhiệm phục sinh hay Ân Sủng của Lễ Hiện Xuống. Nhưng kém may mắn thay, sự hiệp nhất và yêu thương đã bị hư nát vì con người không xử dụng đúng tặng phẩm tự do mà Thiên Chúa ban cho, và điều này đã đem đến kết quả là tội lỗi làm xa cách Thiên Chúa, và xa cách nhau. Vì tội lỗi, nhân loại đã đánh mất đặc ân kết hợp với Thiên Chúa. Vì vậy cần phải có mầu nhiệm phục sinh mà trong đó ân sủng của Lễ Hiện Xuống là một phần. Trong lần tạo dựng đầu tiên, nhân loại không đáp ứng đầy đủ ân huệ được làm con Thiên Chúa, cho nên cần phải có một sự tạo dựng mới, không phải bằng cách tiêu diệt hết để làm lại, nhưng qua sự cứu độ và hòa giải. Sự tạo dựng mới đến nhờ mầu nhiệm phục sinh. Chúa Giêsu, bằng Máu Châu báu của Ngài đem lại ơn tha tội và hòa giải con người với Thiên Chúa. Thánh Thần Chúa đổ tràn trên thụ tạo mới, họ sẽ tin và đón nhận chương trình của Thiên Chúa.

 

Kết quả là chúng ta trở nên thụ tạo mới. Nhưng để sống thánh thiện, không tội lỗi và tràn đầy yêu thương, Chúa Giêsu và Chúa Cha đã ban Thánh Thần xuống cho những ai tin và tuân theo chương trình cứu độ của Ngài. Do vậy, vai trò của Chúa Thánh Thần là thánh hoá và thêm sức mạnh cho những ai được cứu rỗi và hòa giải để họ có thể làm nhân chứng và rao giảng như các tông đồ của Chúa Giêsu trong quyền năng Chúa Thánh Thần.

 

Ân sủng của Lễ Hiện Xuống được chính Chúa Giêsu cảm nghiệm trước hết khi Ngài chịu phép thánh tẩy trên sông Jordan. “Khi mọi người đến chịu phép rửa, thì Chúa Giêsu cũng chịu phép rửa giống như họ, và khi Chúa đang cầu nguyện thì bầu trời liền mở ra và Chúa Thánh Linh ngự xuống trên Ngài dưới hình chim bồ câu” (Luca 3:21-22). Ân sủng của lễ Hiện Xuống đã được 120 người chứng kiến trong Căn Phòng Lầu Trên ở đền thờ Jerusalem như những lời hứa và chương trình của Chúa đã hiện thực. Theo lời thánh Phêrô, ân sủng này không phải chỉ dành riêng cho họ. “Nhưng cho bạn và hậu duệ của bạn mà Thiên Chúa đã hứa, và cho những người ngoại mà Thiên Chúa chúng ta kêu gọi.

 

Ân sủng của Phép Thánh Tẩy là ân sủng cứu độ và sự chia sẻ đời sống Thánh thiện của Chúa. Chúng ta trở nên đền thờ của Thánh Thần và được kêu gọi sống trong Thần Khí.

 

Ân sủng của Phép Thánh Tẩy là hồng ân của ơn cứu độ và để được chia sẻ trong đời sống thánh thiện của Chúa. Chúng ta trở nên Đền Thờ của Chúa Thánh Linh và được mời gọi sống kết hợp trong Chúa Thánh Linh. Ân sủng của Lễ Hiện Xuống khơi động quyền năng của Chúa Thánh Linh đã được ban cho chúng ta khi chịu phép rửa, để giờ đây được khai mở và làm cho mạnh mẽ cho những mục vụ nhân danh nước Trời.

 

Qua tặng phẩm này, chúng ta được gọi đi theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Ân sủng của phép rửa ban cho chúng ta để có thể lớn lên trong thánh thiện như các môn đệ của Chúa Giêsu. Ân sủng của Lễ Hiện Xuống được khai mở để chúng ta có thể làm tròn nhiệm vụ là nhân chứng của Chúa Giêsu với những điềm thiêng dấu lạ như là ấn tín của chúng ta. Do vậy, qua đặc ân của Thiên Chúa chúng ta có thể làm tròn mệnh lệnh của Chúa Giêsu, như Ngài đã phán: “Ta bảo thật với các con, kẻ nào tin vào Ta thì sẽ làm được những điều ta làm, và còn hơn thế nữa. “(John 12:14).

 

Ân sủng của phép rửa kết hợp mỗi người vào thân thể của Chúa Kitô. Còn ân sủng cùa Lễ Hiện Xuống thêm quyền năng cho mỗi người hành động trong danh Giêsu nhân danh thân thể của Chúa Kitô để kiện toàn Thân thể Người. Ân sủng phép Thánh Tẩy cho chúng ta nói được “Giêsu Là Chúa” bởi quyền năng Chúa Thánh Linh. Ân sủng của Lễ Hiện Xuống cho chúng ta quyền năng thực hành các đặc sủng của Chúa Thánh Thần, thực hành nhiều mục vụ khác trong Thần Khí, hoàn tất nhiều việc trong Thần Khí, mà tất cả nhằm vào mục đích hoàn thành chương trình của Chúa.

 

Vì ý Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi, cho nên ân sủng của Phép Thánh Tẩy được ban cho mọi người, mặc dù không phải ai cũng đón nhận ân sủng này, hoặc có nhận nhưng không phải ai cũng đáp ứng một cách trọn vẹn. Cũng như vậy, ân sủng của Lễ Hiện Xuống dành cho mọi người, mặc dầu không phải tất cả mọi người đều đón nhận ân sủng này, hoặc có nhận, nhưng không thấu hiểu mục đích của ân sủng và trách nhiệm từ ân sủng đó. Ân sủng của Phép Rửa và ân sủng cùa Lễ Hiện Xuống chỉ được ban cho cùng một lần, nhưng vì nhu cầu tự nhiên của con người cần phải luôn được đốt cháy mãi mãi để Thánh ý Chúa được thể hiện suốt cuộc đời chúng ta. Như trong thư của Thánh Phao Lô gửi cho Timothê , ngài viết: “Vì lý do đó, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh” 2Tm1:6.

 

DXT chuyển dịch