Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Con xin tiến dâng lên này rượu nho

 

 

Con xin tiến dâng lên này rượu nho

 

ÐK: Con xin tiến dâng lên này rượu nho cùng bánh miến. Hương kinh ngát bay triền miên tung hô Chúa bao dịu hiền.

 

1. Bánh miến này tinh trắng, và đây tấm linh hồn con, thắm thiết niềm tin yêu, dâng về Thiên Chúa uy quyền.

 

2. Chén cứu độ nhân thế này con tiến dâng thành tâm. Tiếng khấn nguyện bay cao như trầm hương trước thiên tòa.

 

3. Kính tiến về nhan Chúa ngàn cay đắng nơi trần gian, tiếp nối cuộc hy sinh trên đồi xưa Chúa dâng mình.

 

4. Khắp thế trần vui sống cùng liên kết trong tình yêu, mến Chúa cùng trông mong chung phần vinh phúc quê trời.

 

********************