Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Buổi Họp Nhóm Cầu Nguyện Thánh Linh

 

Bài viết này không nhằm đưa ra một khuôn mẫu họp nhóm nhất định, nhưng chỉ nêu ra một số điểm chung cho những ai muốn biết về buổi họp nhóm Thánh Linh gồm những gì?

 

1- Nhóm Cầu Nguyện Canh Tân Đặc Sủng Là Gì?

 

Cv1:14 Các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.

Như các tông đồ cùng với Mẹ Maria tụ tập ở một nơi đồng tâm nhất trí cầu nguyện tại căn phòng nhà Tiệc Ly như lời dặn của Chúa Giêsu, là không được rời Giêrusalem mà phải chờ đợi sự tuôn đổ của Chúa Thánh Linh như lời hứa của Chúa Cha.

 

Cv1:4-5 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần."

 

Nhóm cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng cũng không làm gì khác lời dặn của Chúa Giêsu với các tông đồ. Họ cùng nhau tụ họp ở một nơi, tại cộng đoàn, giáo xứ hay nếu không có chỗ ở giáo xứ thì tại tư gia để ca ngợi, thờ phượng Thiên Chúa. Trung bình, họ họp nhau mỗi tuần một lần thời gian kéo dài tuỳ vào mỗi nhóm. Nhóm cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng không giới hạn tuổi tác, trình độ, gia cấp, tình trạng những người đến với nhóm. Già trẻ hay lớn bé, bệnh tật hay mạnh khỏe, tội lỗi hay thánh thiện, hạnh phúc hay đau khổ... tất cả quy tụ lại để ca ngợi, thờ phượng Thiên Chúa.

 

Giôen 3:1 “Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ,người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến”.

 

Ngoài ra, ngay cả những người chưa tin Chúa Giêsu, chưa rửa tội cũng có thể tham gia vào nhóm. Tuy khác nhau về mọi phương diện nhưng cần có sự đồng tâm, nhất trí hướng về Chúa Giêsu.

 

2- Mục Đích Của Nhóm Cầu Nguyện CTĐS

 

Khi nói tới nhóm cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng, người ta thường nghĩ ngay tới cầu nguyện tiếng lạ và chữa lành. Thế nhưng, điểm chính của nhóm cầu nguyện Thánh Linh là ca ngợi, thờ phượng và cầu nguyện.

 

Ngoài những điểm chính này, nhóm còn là nơi hun đúc ngọn lửa Chúa Thánh Thần, cầu nguyện với Kinh Thánh, học hỏi, làm chứng và nâng đỡ tinh thần cho nhau.

 

Nhóm còn có mục đích chuẩn bị cho những người mới vào phong trào có sự hiểu biết căn bản về ơn Chúa Thánh Linh để rồi một ngày nào đó, họ sẽ đi dự khóa tĩnh tâm đón nhận ơn Dìm trong Thánh Thần.

 

3- Buổi Họp Nhóm CTĐS Như Thế Nào?

 

Không nhất thiết buổi họp nhóm phải theo một khuôn mẫu họp nhất định nào, vì tuỳ vào Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn. Chúa Thánh Thần cần được hoạt động tự do theo thánh ý Ngài. Mỗi nhóm có thể có một ơn gọi hay một sứ mệnh khác nhau nhưng luôn hướng về Chúa Giêsu và đi trong Giáo hội.

 

Thế nhiên, một buổi họp nhóm thường gồm có những phần phần căn bản sau. Đây là cái sườn của buổi họp nhóm, còn nội dung sinh hoạt hãy để mở cho Chúa Thánh Thần linh ứng và hướng dẫn:

 

- Ca ngợi, thờ phượng
- Đặt tay, xức dầu và cầu nguyện cho nhau
- Kinh thánh
- Học hỏi, chia sẻ và chứng từ
- Cầu nguyện theo nhu cầu

 

A- Ca ngợi

 

Phần này phải chiếm ưu tiên trên hết và nhiều giờ (khoảng 1/3 thời gian sinh hoạt). Đời sống con người có quá nhiều bận rộn, đau khổ, con người không thể hay thiếu ca ngợi Chúa. Đến với nhóm để:

 

- Ca ngợi chúc tụng, tôn vinh Chúa. Chúa là Thiên Chúa, là vua của mỗi người chúng ta, Ngài đáng được ca ngợi và chúc tụng. Nếu con người không ca ngợi Chúa thì Chúa có thể biến những hòn đá trở nên biết ca ngợi Chúa.

 

- Thiên Chúa vui lòng khi chúng ta ca ngợi Chúa.

- Ca ngợi để Chúa hiển trị, Danh Chúa được hiển vinh.

- Ca ngợi là cảm tạ những hồng ân Chúa ban.

- Ca ngợi là tin tưởng trao phó những đau khổ, bệnh tật, yếu đuối, tội lỗi cho Chúa, để Chúa sẽ ra tay quyền năng.

- Ca ngợi là đầu phục, quy hàng mọi sự cho quyền năng và lòng nhân từ, thương xót Chúa.

- Ca ngợi thay cho những người không biết hay không thể ca ngợi Chúa.

- Ca ngợi giúp xua đuổi bóng tối, giải thoát khỏi mọi xiềng xích.

 

Mở đầu và giữa những bài hát cần có những lời cầu nguyện dâng lên Chúa. Thường thường cứ mỗi hai bài hát ca ngợi thì dừng lại và một người dâng lời cầu nguyện theo tâm tình của bài hát.

 

B- Đặt tay, xức dầu và cầu nguyện cho nhau

 

Sau phần ca ngợi Chúa là phần cầu nguyện xức dầu Thánh Thần. Hai người một ngồi quay mặt vào nhau. Một người cầu nguyện trước cho người kia, xin Chúa xức dầu Thánh Thần ban bình an, niềm vui, và yêu mến cho người bạn. Đặt tay lên vai, cầu nguyện tiếng lạ một phút cho người bạn.  Sau đó, người vừa được cầu nguyện, cầu nguyện lại cho người vừa cầu nguyện cho mình.

 

C- Kinh Thánh - Sống Lời Chúa

 

Lời Chúa phải là nền tảng cho mọi sinh hoạt của nhóm. Phần này và phần học hỏi sẽ là một nếu dùng sách Đón Nhận Chúa Kitô của Đức ông Walsh. Nếu không dùng sách này, thì nhóm có thể chọn Kinh Thánh bắt đầu từ Tông Đồ Công Vụ. Mỗi lần đọc một đoạn do một người hướng dẫn. Người hướng dẫn có thể chia sẻ một chút về đoạn Kinh Thánh của buổi họp ngày hôm đó. Sau đó chia ra từng nhóm nhỏ để cầu nguyện theo đoạn Kinh Thánh đó, hoặc theo từng câu một. Nên cầu nguyện với Kinh Thánh vì chia sẻ Kinh Thánh thường mỗi người mỗi ý, dễ đưa đến xung đột tư tưởng, nhưng nếu cầu nguyện Lời Chúa thì luôn có hiệp nhất. Xin xem phần Kinh Thánh của sách Đón Nhận Chúa Kitô để biết cách cầu nguyện với Kinh Thánh.

 

D- Học hỏi, chia sẻ và chứng từ

 

Học hỏi để hiểu biết về phong trào, về ơn Chúa Thánh Thần. Nên dùng sách Đón Nhận Chúa Kitô (có đăng trên www.thanhlinh.net) vì sách này vừa có phần lý thuyết vừa có phần Kinh Thánh cầu nguyện. Nếu dùng sách hay tài liệu học hỏi khác, thì nên có phần đọc và cầu nguyện với Kinh Thánh phần thứ C ở trên.

 

Sau phần học hỏi, nếu ai có chứng từ hay điều gì đặc biệt về đời sống tâm linh trong tuần có thể chia sẻ hay làm chứng cho Chúa.

 

E- Cầu nguyện chung theo nhu cầu

 

Đây là phần cầu nguyện chung sau cùng. Nhóm có thể đứng thành vòng tròn, nắm tay nhau, cầu nguyện tiếng lạ một phút và người trưởng nhóm hay người được chỉ định dâng lời cầu nguyện cho nhu cầu của nhóm, cho nhu cầu của mỗi thành viên. Nếu thời gian cho phép thì có thể cầu nguyện đặt tay riêng cho những người mới tới nhóm, những người có nhu cầu đặc biệt, hay những người sắp ra đi phục vụ...

 

4- Làm Sao Để Mọi Người Có Thể Tham Gia và Tăng Trưởng?

 

Để mọi người có thể tham gia vào sinh hoạt trong buổi họp giúp nhóm được sinh động và được Thần Khí tác động, người trưởng nhóm hay điều hợp buổi họp không nên bao thầu hết buổi họp nhóm hay nói quá nhiều nhưng hãy khuyến khích mọi người:

 

- Ca ngợi lớn tiếng, vui mừng ca ngợi Chúa, ca ngợi dù đang có đau khổ.

 

- Dâng lời cầu nguyện. Dâng những lời cầu nguyện đơn sơ, chân thành, những gì cảm nhận từ trái tim. Bắt đầu bằng một hai câu cũng được, không cần hay ho, dài dòng.

 

- Chia trách nhiệm mỗi phần của buổi họp cho từng người và thay đổi người vào những lần họp khác.

 

- Cầu nguyện xức dầu cho mỗi người khi nhận trách nhiệm phục vụ trong buổi họp.

 

- Đừng cố gắng bằng sức mình, hãy cậy dựa và tin tưởng vào sức mạnh của Thánh Thần.

 

- Thực hành các đặc sủng: Khuyến khích người có đặc sủng Chúa ban mạnh dạn sử dụng các đặc sủng để phục vụ anh em. Người chưa có thì hãy khao khát và sẵn sàng. Không sử dụng đặc sủng thì sẽ không được tăng trưởng, nhưng chạy theo đặc sủng thì nhóm đi tìm trái mà quên mất cây, nghĩa là thiếu hay không chú trọng vào “Chúa Giêsu”.

 

5- Làm Sao Để Buổi Họp Được Đạt Kết Quả?

 

Những người đến với nhóm thuộc đủ mọi thành phần từ không có học đến có học thức cao, từ trẻ đến già, từ khô khan nguội lạnh đến hăng say nhiệt thành v.v... Vì thế xin góp ý như sau:

- Đúng giờ: bắt đầu và kết thúc đúng giờ.

- Yêu thương và hiệp nhất: tạo tình thân; nâng đỡ và chia sẻ những khó khăn của nhau.

- Giảng và dạy: được hiểu theo sự khiêm nhường nghĩa là giải thích cho người ta hiểu và chỉ cách cho người ta làm thế nào. Tránh nói lạc, nói sai đề tài nhiều quá.

- Thực tế: Những lời nói, bài học, chia sẻ kinh nghiệm, thí dụ phải thực tế bình dân, không cao siêu triết lý, không đúng với thực tế.

- Đáp ứng nhu cầu: Khi một người đến với nhóm, họ muốn nhận được từ nhóm điều gì đó, có thể là sự cầu nguyện, sự yêu thương chăm sóc, học hỏi, chữa lành v.v... Dĩ nhiên không thể nào đáp ứng hết mọi nhu cầu của mọi người, nhưng nếu chia cho mỗi người phụ trách một trách nhiệm khác nhau thì có thể giải quyết cách tốt đẹp hơn.

- Mới mẻ: Người ta sẽ nhàm chán nếu chẳng có sinh hoạt gì mới mẻ mà tháng này qua tháng khác vẫn giữ như cũ.  Vì thế, cần có thay đổi khác nhau từ bài hát ca ngợi, người cầu nguyện, bài học hỏi v.v...


thanhlinh.net