Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Diễn Từ Của Đức Giáo Hoàng Phaolo Đệ Nhị gởi Hội Đồng Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thế Giới

 

 

Ngày 14 tháng 3 năm 1992

 

Mến gởi anh chị em trong tình yêu Chúa Kitô,

 

Trong niềm vui và bình an của Chúa Thánh Thần, tôi xin chào mừng Hội Đồng Phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thế Giới.  Trong khi anh-chị-em chuẩn bị mừng 25 năm ngày khởi xướng Phong trào Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo, tôi ước ao được liên kết cùng với anh-chị-em dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng và cảm tạ về những hoa quả đang nảy nở tràn đầy trong Giáo hội.  Sự bộc phát của phong trào Canh Tân Đặc Sủng sau Công Đồng Vatican II là món quà đặc biệt mà Chúa Thánh Thần ban cho Giáo Hội.  Đây là dấu chỉ thiết tha được sống trọn vẹn với phẩm giá của Phép rửa và ơn gọi, là những người con thừa tự của Chúa Cha để nhận biết quyền năng ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế ,  trong kinh nghiệm cá nhân hay nhóm cầu nguyện một cách mạnh mẽ, và đi theo giáo huấn mà Kinh Thánh đã chỉ dạy cho chúng ta trong ánh sáng của cùng một Thánh Thần, Đấng linh ứng cho Lời Kinh Thánh được viết ra.  Chắc chắn một trong những kết quả quan trọng nhất của sự thức tỉnh tâm linh là làm tăng lòng khao khát được trở nên thánh thiện thấy được nơi đời sống của mỗi người và trong toàn thể Giáo Hội.

 

Vào cuối Thiên Kỷ Thứ Hai, Giáo Hội cần tin tưởng và đặt hy vọng hơn bao giờ hết vào Chúa Thánh Thần, Đấng đã không ngừng lôi kéo nhiều tín hữu vững tin vào tình yêu và sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa, xây dựng sự hiệp nhất rõ rệt trong một Thân thể Chúa Kitô, và sau đó sai họ ra đi với sứ mạng trong sự tuân phục mà Chúa Giêsu Phục Sinh đã tín thác cho các Thánh Tông Đồ.  Chúng ta phải tin rằng một sự thức tỉnh sâu đậm về Con Người và công việc của Chúa Thánh Thần đáp ứng những nhu cầu cần thiết trong thời đại của chúng ta hôm nay, vì Thần Khí "là tâm điểm của đức tin người Kitô hữu và cũng là cội nguồn quyền năng mạnh mẽ của cuộc Canh Tân Hội Thánh”. Thật vậy, Chúa Thánh Thần chính là “nhân tố trọng yếu của sứ mệnh Giáo Hội”, để bảo tồn và dẫn dắt những nỗ lực mang những ân huệ của Lễ Hiện Xuống đến với mọi người.

 

Vì những ân huệ mà Chúa Thánh Thần ban cho để giúp xây dựng Giáo Hội, mà anh-chị-em chính là những người lãnh đạo phong trào Canh Tân Đặc Sủng, được thách đố để tìm những đường lối hữu hiệu cho những nhóm khác nhau mà anh-chị-em đại diện có thể biểu lộ được sự hiệp thông trọn vẹn cả tâm trí lẫn trái tim với Tòa Thánh và hội đồng Giám Mục.  Anh-chị-em phải hợp tác tích cực hơn một cách tràn đầy hoa quả trong sứ mạng của Giáo hội trên khắp thế giới. Trên bình diện quốc tế, sự hợp tác chặc chẽ của anh-chị-em cùng với cố vấn Giám mục, Đức Cha Paul Cordes, với những hội đoàn khác thuộc Hội đồng Giáo hoàng đặc trách Giáo dân là những việc quan trọng của việc nuôi dưỡng các đoàn thể. Chỉ trong cách này phong trào Canh Tân Đặc Sủng mới thực sự phục vụ mục đích của nó cho Giáo Hội, giúp bảo đảm “cho toàn thân được nuôi dưỡng, được kết cấu chặt chẽ nhờ mọi thứ gân mạch và dây chằng, và được lớn lên nhờ sức Thiên Chúa ban” [Col 2:19].

 

3. Ngay thời điểm hiện tại của lịch sử Giáo Hội, phong trào Canh Tân Đặc Sủng đóng góp một vai trò trọng đại trong việc cổ võ sự bảo vệ rất cần thiết của đời sống người Kitô giáo trong xã hội ngày nay, khi mà chủ nghĩa chủ nghĩa xác thịt thế gian và hưởng thụ vật chất đã làm suy yếu khả năng đáp trả sự linh ứng của Thánh Thần và khả năng biện phân ơn gọi tình yêu của Thiên Chúa.  Sự đóng góp của anh chị em trong việc tái truyền bá phúc âm, rao giảng lời Chúa vào trong xã hội ngày nay là việc cần đặt lên hàng đầu bởi lời chứng cá nhân cho việc ngự trị của Thánh Thần đang ở trong mình bằng cách tỏ ra tho thấy sự hiện diện của Thánh Thần qua những việc làm thánh thiện và hiệp nhất.  “Chứng từ của đời sống một người Kitô hữu là hàng đầu và không sứ mạng nào khác có thể thay thế được”. Còn điều gì có ý nghĩa và hữu hiệu hơn là sự lôi cuốn những người đã mất những đường hướng tâm linh được dẫn đến chân lý mà duy nhất điều này mới có thể  làm ổn định sự sự không an nghỉ của trái tim con người qua chứng nhân sống của những Kitô hữu đầy sốt mến.  Làm chứng nhân cho Chúa là làm men dậy bột đầy quyền năng giữa những người có lẽ chưa thật sự ý thức được giá trị đích thật về ơn cứu độ mà Chúa Giêsu là Người duy nhất có thể ban cho ơn cứu độ.

 

4. Phong trào Canh Tân Đặc Sủng cũng góp phần trong việc nuôi dưỡng sự tăng trưởng của đời sống tâm linh vững mạnh trên quyền năng của Chúa Thánh Thần hoạt động trong Giáo Hội, trong sự phong phú của truyền thống Giáo Hội, và đặc biệt thể hiện qua những Bí tích.  Thường xuyên rước Thánh Thể và siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa giải là điều cần thiết cho đời sống đích thực trong Chúa Thánh Thần, đây là những phương tiện mà chính Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta để khôi phục và gìn giữ những ân huệ của Chúa Thánh Thần.  Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu và Giáo Hội của Ngài, chính Thánh Thần sẽ dìu dắt cho những ai được Ngài chọn như các Giám Mục để chăm sóc cho Giáo Hội của Chúa (Acts 20:28).

 

Sẽ chẳng có xung đột xảy ra trong việc trung thành với Chúa Thánh Thần và việc trung thành với Giáo Hội và giáo huấn của Giáo hội.  Cho dù Canh Tân Đặc Sủng thể hiện qua bất cứ hình thể nào – như những nhóm cầu nguyện, những cộng đồng giao ước, những cộng đồng đời sống và phục vụ -  là những dấu chỉ cho thấy sự sinh hoa trái sẽ luôn được tăng trưởng vững mạnh trong sự hiệp thông với Giáo Hội toàn cầu và Giáo hội địa phương.  Vai trò của anh-chị-em là sắp xếp, tổ chức để giúp phong trào Canh Tân Đặc Sủng với nhiều khía cạnh khác nhau, được phối hợp trong sự hợp nhất với các linh mục chánh xứ vì mục đích chung, để sự liên kết được chặt chẽ và toàn vẹn cùng một chi thể.

 

Đồng thời, sự thấm nhuần căn tính Công Giáo của anh chị em nhờ rút ra từ kho tàng của truyền thống Công Giáo là một phần đóng góp không thể thay thế được cho sự đối thoại đại kết được nuôi dưỡng bởi Chúa Thánh Thần, phải dẫn đến sự  trọn vẹn của tình huynh đệ hiệp nhất: trong việc tuyên xưng đức tin, trong việc cử hành thờ phượng Thiên Chúa, và trong sự hòa hợp huynh đệ của gia đình Thiên Chúa.

 

5. Anh chị em thân mến, khởi đầu Mùa Chay, tôi cầu nguyện cho công việc của anh chị em sẽ đóng góp vào việc giúp Giáo Hội tăng trưởng, điều này được thể hiện qua sự trung thành, vâng theo Thánh Ý của Thiên Chúa và trong sứ mạng mà Giáo Hội đã lãnh nhận. Tôi phó thác tất cả anh chị em trong tình yêu và lời cầu bầu của Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, Người “qua sự hoàn toàn phó thác niềm tin vào Thiên Chúa đã khiến cho Mẹ được chúc phúc…, Mẹ đang hiện diện trong sứ mạng của Giáo Hội, đang hiện diện trong công việc của Giáo Hội là giới thiệu với thế giới về Vương Quốc của Chúa Giêsu, Con Mẹ”.  Nguyện xin những lời cầu bầu của Mẹ sẽ đồng hành với những ai đang cố gắng phấn đấu mở rộng Vương quốc của Chúa Giêsu trong vâng phục sự linh ứng của Chúa Thánh Thần. Tôi chân thành ban phép lành Tòa Thánh đến tất cả anh chị em.

 

Tháng ba - Tháng tư, năm 1992
Hồng Ân Chúa chuyển dịch