Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần Đ

Chủ đề: 
Vườn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

 

Sổ Linh Hồn Vần Đ
Tên thân nhân Tên người xin
Anton Trần văn Điền M. Brigitta Trần thị Loan
Nguyễn Thị Đào Nguyễn Trần Ngọc Thanh Lan
J.Baotixita Hoàng Đường M. Rosa Hoàng thị Huyền
J. Baotixita Hoàng văn Đồng M. Rosa Hoàng thị Huyền
Anna Nguyen thi Dan Anna Nguyen thi hoa an
Phaolo Võ tá Đương Võ tá Đức
Antôn Lê Hồng Đoán Lê thị Tịnh
Anna Nguyễn thị Đào M. Đaminh Vũ thị Thùy Linh
Giuse Nguyễn văn Đoài M. Têrêxa Nguyễn thị Thủy
Vinh sơn TRAN VAN ĐICH Maria Hong
Giuse Vương văn Điền Anna Tuyên
Phaolo Tran Van Duc My Dung
Lm Andre Đòan thanh Điện Antôn Đoàn Đào
MARIA MARIA NGUYEN THI DAO HOA NGUYEN
Vincent Tran Van Đại My Linh
Giuse Dao van Duc Dao thi Duom
Therese Nguyễn kim Đinh therese nguyen kim lan
Giuse LM Phạm Minh Đức Dr. John Pham
Mathew Nguyen van Dao Maria Yen Nguyen
Lương Văn Được Lương Văn Trí
Đỗ Đăng Lương Văn Trí
Cao Thị Đái Lương Văn Trí
Giuse Phạm Đại PHERO PHẠM CÔNG TẤN
Tiên Nhân Đàm Thị Đề Maria Nguyễn Thị Ánh
Tiên Nhân Lê Thị Dây Maria Nguyễn Thị Ánh
anre nguyen cong dinh gx thai hoa benado le quy cuong
Giuse Nguyen Xuan Dinh Teresa Nguyen thi Minh Thu
Catarina Nguyễn Thị Đàng Phạm Văn Vệ
Đaminh Đỗ Ngọc Đính Anton Đỗ Hoàng Lâm
Đaminh Đỗ Cát Đàm Anton Đỗ Hoàng Lâm
Đaminh Đỗ Ngọc Đang Anton Đỗ Hoàng Lâm
Giuse Phạm văn Đốc Giuse Nguyễn văn Đức
anna phạm thị điểm giáo xứ xóm chiếu
Maria Bà Cô Đôn Nguyễn Thụy Kim Ngân
Giuse Nguyen van duc Nguyen tran thi NGOc tram
Maria Nguyễn Thị Ngọc Đàn Maria Phan Thị Hoài Trinh
PHERO PHERO le doan dan PHERO le van anh
GIUSE GIUSE nguyễn mjh đức PHERO le van anh
Madalena Đỗ Teresa Nguyễn Thị Kim Dung
Phanxico Savie NGUYEN VAN DET Micae DANG THANH TUNG Giao xu AN BINH
Micae NGUYEN MINH DUC Micae DANG THANH TUNG Giao xu AN BINH
anna phạm thị điểm giaó xứ xóm chiếu
Đa minh Đào kim Đăng Nguyễn văn Tưởng
anna nguyen thi dieu chau thanh duyen
da minh vu van Dai chau thanh duyen
Thay ca Giuse Giuse Nguyen van Dinh Thanh Duyen
Thay ca Giuse Giuse Nguyen van Dinh Thanh Duyen
Đa minh Nguyễn Văn Độ An na Nguyễn Thị Thanh Thủy
LM Martino Trần Văn Đoàn [ Hưu TGM Đà Nẵng ] Lucia LÊ THỊ HƯỜNG
Anre Nguyen Van Doc LinhThi Nguyen