Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần D

Chủ đề: 
Vườn Chúa Chiến Thắng

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

 

Sổ Linh Hồn Vần D
Tên thân nhân Tên người xin
Maria Nguyễn Thị Dậu Giang Nguyệt Kiêm
Maria Nguyễn Thị Dâu Nguyễn Thị Nhiên
Thomas Đỗ Văn Dậu Nguyễn Hồng
Antôn Tạ Văn Dậu Tạ Văn Tiên, Tạ Văn Lâm, Nguyễn Văn Trường
Lm Phaolô Lê Văn Dậu Hồ Sĩ Hiếu Trung
Maria Vũ Thị De Nguyễn Văn Trung
Phêrô Phạm Kim Dề Phạm Vũ Chánh
Phêrô Trần Văn Dề Nguyễn Văn Đào
Phêrô Nguyễn Văn Dến Trần Quang Phú
Thầy JB Đinh Văn Di : Hải Đăng
Nguyễn Thị Dạ Trần Tuyết
Lê Quang Dần Lê Chiêu Loan
Đỗ Thị Da Trần Tiffany
Bác Da Ninh Phạm Liễu
Đaminh Phạm Văn Dan Vũ Theresa
Maria Hoàng Thị Dán Hoàng Bình
Nguyễn Quý Dân Nguyễn Tina Khanh
. Giuse Vũ Ngọc Dân Vũ Ngọc Chương
Giuse Vương Văn Dân Vương Điền
Vincentê Nguyễn Văn Dạ Nguyễn Đình Trọng
Giuse Tạ Văn Dạ Tạ Văn Tiên, Nguyễn Văn Trường
Giuse Phạm Ngọc Dai Vũ Theresa
Josheph Damato Nguyễn Văn Sở
Tôma Trần Văn Dan Trần Văn Thỏa
Phêrô Trần Văn Dân Phạm Thi Ca