Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần D

Chủ đề: 
Vườn Chúa Chiến Thắng

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

 

Sổ Linh Hồn Vần D
Tên thân nhân Tên người xin
LM . Phêrô Lê Văn Dủ Teresa
Linh mục Phêrô Lê Văn Dủ Maria Phan Thi Kim Cuc
Lm. Đaminh Đỗ Anh Dũng - Chính xứ Khánh Hội Maria Phan Thi Kim Cuc
Thầy Boniface Nguyễn Thái Dương, FSF Maria Phan Thi Kim Cuc
Linh mục Giuse Mai Ngọc Dụ Maria Phan Thi Kim Cuc
Linh mục Fx. LÊ QUANG DIỄN Maria Phan Thi Kim Cuc
Linh mục An-tôn Trần Đức Dậu Maria Phan Thi Kim Cuc
Diana Frances Mountbatten (Công nương Diana) Therese
PHÊRÔ GIANG CôNG DầN MAĐALÊNA GIANG THỊ NGUYỆT KIÊM
Gioan Baotixita Ngô Đình Dũng Maria Hoàng Thị Ngoan
Phero Nguyen van Dung Giuse Nguyen van Duc
Antôn Nguyễn Chiến Dũng Teresa Nguyễn Thị Trọng
Antoine Dang v Duoc Jennifer Dang
MARIA VŨ THI ĐÀO Tu Hội Hiện Diện và Sống MAĐALẺNA GIANG THÌ NGUYẺ̀T KIẺM
Anna Maria Hoàng Thị Di GĐTHĐC
giuse nguyễn xuân dũng gx giuse bình đa
Mo coi Chi Dau Nga Nguyen
Anê Maria Nguyễn Thị Diễm GĐTHĐC
ngoai giao nguyen van den anna nhu
giuse nguyễn dựa gx phúc nhạc
Maria Mỹ Dung GX Tam Hà
Maria Vu Thi Dao Maria Hien Tran
Maria Nguyễn Thị Dâu GĐTHĐC
Maria Bùi Thị Diễm GĐTHĐC
ngoai giao nguyen duc anna nhu
lm giuse mai ngọc dụ Uỷ Ban Caritas trực thuộc HĐGM Việt Nam.
maria phạm thị di hội đoàn dòng chúa cứu thế hải ngoại
LM GIUSE MAI NGỌC DỤ DÒNG Dòng Salêdiêng Don Bosco
linh mục giuse mai ngọc dụ gp phát diệm
linh mục giuse MAI NGỌC DỤ do962ng minh phúc
gioanbaotixita dan minh dong dan thi vui
lm giuse mai ngọc dụ gx phú quý an táng nghĩa trang gx lái thiêu
Giuse Tran Linh Duoc Gioi Tran
Toma Maria Phạm Minh Dương Hoi Man Coi
Maria Trần Thị Dậu Hội Mân Côi
Maria Nguyễn Thị Dân Hội Mân Côi
Antôn Maria Nguyễn Anh Dũng Hội GĐTHĐC
cha Giuse Mai Ngọc Dụ Maria Phan Thi Kim Cuc
giuse hoàng ngọc dung gx vườn xoài
nữ tu anna trần thị diệm dòng mến thánh giá gò vấp
Teresa Maria Đào Thị Dâng Maria Đào Thị Chuộng
Teresa Maria Đào Thị Dâng Maria Đào Thị Chuộng
Anna Maria Diệu Hoi Man Coi
Gioan Bùi Thức Duyên Các con cầu nguyện
Phêro Dũng Giuse Nguyễn văn Đức
Đaminh Hoàng Đình Dương Maria Phạm thị Như
Giuse Nguyễn kim Duyên Hoi Man Coi
Giuse Nguyễn kim Duyên Hội Mân Côi
Maria Nguyễn Thị Diệu Trương Thị Hương
Catherine Công tằng tôn nữ ngộ dân Gx Chánh toà Sài Gòn