Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần C

Chủ đề: 
Vườn Chúa Tìm Con Chiên Lạc

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần C
Tên thân nhân Tên người xin
Tarcisio Casali Maria Phan Thị Kim Cúc
Mariano Carrara Maria Phan Thị Kim Cúc
Giovanni Cordani Maria Phan Thị Kim Cúc
Mario Cavalleri Maria Phan Thị Kim Cúc
Magarita Trần Thị Minh Châu PX TMN
Magarita Trần Thị Minh Châu PX TMN
Phaolo NGUYỄN VĂN CỪ Cecilia
Maria Phùng Thị cưng Gx lộc hòa
Rosa Nguyễn Thị Cúc Gx thánh tâm bảo lộc
Maria Trịnh Thị côi Gx Ngọc đồng
Têresa Hoàng Thị chín Gx phương lâm
Maria Nguyễn Thị cánh Gx phương lâm
Cha Cố Giuse Phạm Minh Công Maria Phan Thị Kim Cúc
GIACOBE PHAM VAN CHI ANNA TRAN THI MINH NHUT
Maria VŨ THỊ CHÈ GĐTHĐC THÁNH KHANG
Maria ĐỖ THỊ CHUỘNG GĐTHĐC THÁNH KHANG
ANNA MARIA NGUYỄN THỊ CHUNG GĐTHĐC THÁNH KHANG
Maria Bùi Thị Cỏn Monica Trần Vũ Hoài Thụy Phương Uyên
GIACOBE PHAM VAN CHI TRAN THI MINH NHUT
PHÊRÔ MARIA NGUYỄN VĂN CƯƠNG Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
Father J. Thomas Connery Maria Phan Thị Kim Cúc
ĐAMINH VŨ THẾ CAO Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
ANTÔN HOÀNG NGỌC CHẨN Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
TERESA MARIA HOÀNG THỊ CỬU Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
ĐAMINH VŨ THẾ CAO Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
Maria NGÔ THỊ CÚC Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
Maria NGUYỄN THỊ CẢNH Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
Philipphê Nguyễn Cả Giuse Nguyễn văn Đức
Đaminh Vũ Đình Cung Ṽ Huy Thiện
ANNA NGUYỄN THỊ CÒM TERESA NGUYỄN BẢO TRINH
Giuse HÙYNH QUYẾT CHIẾN HỌA MY
Maria Maria Chuột Giuse Lê Văn Tâm gì Mục Sơn Gì Thanh Hóa
ANNA MARIA Nguyễn Thị Chấn GĐTHĐC THÁNH KHANG
PHANXICO MARIA NGUYỄN VĂN CHÍ GĐTHĐC THÁNH KHANG
Giuse Maria VŨ VĂN CẦU GĐTHĐC THÁNH KHANG
ANNA MARIA NGUYỄN THỊ CÔNG GĐTHĐC THÁNH KHANG
Maria MAI THỊ CẬY GĐTHĐC THÁNH KHANG
Maria NGUYỄN THỊ CÁCH GĐTHĐC THÁNH KHANG
Martta Maria TRẦN THỊ CHỈ GĐTHĐC THÁNH KHANG
LUCIA MARIA NGUYỄN THỊ CHỈNH GĐTHĐC THÁNH KHANG
INE MARIA HỒ THỊ CẨN GĐTHĐC THÁNH KHANG
FANSICA FANSICA Hoàng thị Chí Tuankhoi Nguyen
GIU SE Nguyễn văn chính Ma Ri A trần thị thanh xuân
Isave Nguyễn Thị chi Gx trà cổ
Matta Trần Thị cậy Gx trung Mỹ Tây
Phê rô Nguyễn Ngọc Cuộc Luxia Phùng Aí Mỹ
phê rô Nguyễn Ngọc Cuộc Luxia Phùng Aí Mỹ
phê rô Nguyễn Ngọc Cuộc Luxia Phùng Aí Mỹ
Maria Chín Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
Giuse Hoang Trong Co Nguyen Thi Thuy Phuong