Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần C

Chủ đề: 
Vườn Chúa Tìm Con Chiên Lạc

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần C
Tên thân nhân Tên người xin
Tạ Văn Cần Vũ Quốc Khanh
Maria Nguyễn Thị Cẩn Lê Trung Nghĩa
GBaotixita Trần Canh Trần TLan Phương
. Matta Mai Thị Mỹ Ca Hồ Ngọc Quí
Theresa Vũ Thị Đạm Chi Pauline Nguyễn
Maria Nguyễn Thị Ca Phạm Thị Oanh
Maria Nguyễn Thị Ca Tạ Văn Tiên
Hồ Ca Nguyễn Minh
Đaminh Phạm Các Phạm Trần Đặng Minh
Phạm Thị Cai Phạm Thị Tuyết
Giuse Nguyễn Văn Cai Trịnh Vy
Lucia Lê Thị Cam Lê Thanh Hà
Maria Nguyễn Thị Cam Lê Minh Phương
Tạ Thị Cẩm Lê Chiêu Loan
Giuse Lý Văn Cẩm Nguyễn V Thu Tâm
Nguyễn Cẩm Trần Thanh Hiệp
Trần Văn Cẩm Lê Ánh Nguyệt
Lê Thị Cẩm Mai Thị Ngọc Bích
Maria Lâm Thị Cầm Mai Bá Long
GioanKim Nguyễn Cầm Ngô Thị Nghĩa
Vincentê Đoàn Văn Cầm Mai Bá Long
Giuse Hoàng Phạm Can Hoàng Hữu Thiên
Lê Trí Can Đăng Thị Thu Hiền
Giuse Đỗ Can Đỗ Văn Tinh
GioanKim Nguyễn Văn Cán Nguyễn Bảo Phúc
ĐHY GiuseMaria Trịnh Văn Căn Nguyễn Ngọc Biển
Gioan Nguyễn Văn Căn Trần Thị Ca
Giuse Vũ Đình Căn Vũ Quang
Giuse Hoàng Phạm Cân Hoàng Hữu Thiên
Maria Vũ Thị Cân Hoàng Hữu Thiên
Phêrô Lê Cân Lê Quang Lâm
. Anna Lê Thị Cân Lê Ánh Nguyệt
Nguyễn Văn Cần Huỳnh Hải Hoàng
Giuse Lê Văn Cần Lê Nguyên Huân
. Giuse Vương Văn Cần Vương Điền
. Leo Trịnh Đinh Cẩn Đinh Ngọc Yến
Leo Trịnh Đình Cẩn Đinh Thanh Loan
Dominique Hoàng Dương Cẩn Nguyễn Theresa
Giuse Phan Ngọc Cẩn Phan Ngọc Chi
Phêrô Nguyễn văn Canh Nguyễn Ngọc Biển
Giuse Nguyễn văn Canh Nguyễn Thành Công
Maira Cảnh Đinh Quốc Dũng
Antôn Nguyễn Văn Cảnh Nguyễn Christina
Antôn Nguyễn Văn Cảnh Nguyễn Bảo Ngô
Vincentê Nguyễn Viết Cảnh Nguyễn Quang Thuỵ
GBaotixita Nguyễn Thanh Cảnh John Trương
GioanKim Đặng Cảnh Đặng Tuý Hương