Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần J

Chủ đề: 
Vườn Mẹ Lộ Đức

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần J
Tên thân nhân Tên người xin
cha Jhony Ramos Maria Phan Thị Kim Cúc
Đức Tổng Giám Mục Dominic JALA DÒNG DONBOSO DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÙ HỘ FMA
Cha José Martín Guzmán Vega Maria Phan Thị Kim Cúc
Joan Jonan Tomlinson Jennifer Dang
James TARANTINO Anna Nh Kha
Cha Ivan Anorve Jaimes Maria Phan thị Kim Cúc
JOHNATHAN BANH ST. CLARA JAMIE BANH
Linh mục Alejo Nabor Jimenes Juarez và linh mục Joe Alfredo Juarez de la Cruz Maria Phan Thị Kim Cúc
Linh mục Jacques Hamel Maria Phan Thị Kim Cúc
John Ritsdel Anna Nhu
Đức cha Aloysius (Louis) Jin Luxian Maria Phan Thị Kim Cúc
Joseph Edmund Le chowicz Ana Bau Ho
Sơ Judith Maria Phan Thị Kim Cúc
Tu sĩ linh mục JACQUES HUBERDEAU DCCT Maria Phan Thi Kim Cuc
Jean Philippe Huc de Vaubert 15-01-2015 Maria Têresa Trần thị Mùi.
Joan Joan M Tomlinson Jennifer Dang
Giuse Gamar Jacques Phê rô Võ Anh Tài
Jean Pierre John Maria Nguyen Minh Ngoc
Agnes Vũ Thụy Josephine Teresa Thanh
Burt A. Jackson Catarina Tuoi
Pedro Angel Jovel Catarina Tuoi
Thomas Lybek Jr. Catarina Tuoi
Anna Sr Jean Marie Mađalêna Giang Thị Nguyệt Kiêm
Josie Rivera Teresa Trần Thị Xuân Lan
Jurasko, John Blackford, Mary
Hermann Juengerhans Đoàn Tố Uyên
Joseph, Maria Peter
Sullian M James Phạm Thị Thanh
. McGee Jean Lê Trinh Hoài
Anna Sr Valerie de St Josheph Giang Thị Nguyệt Kiếm
Antôn Nguyễn Quang Joseph Maria Phạm Ánh Hồng
James Fitzgerald Elizabeth Bach Luong
John Joan.b.thungtran