Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần K

Chủ đề: 
Vườn Chúa Phục Sinh

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần K
Tên thân nhân Tên người xin
Đaminh Nguyễn Văn Kế Nguyễn Văn Bích
Luca Lê Văn Kế Lê Thị Đào Hạnh
Giuse Phạm Sĩ Kế Nguyễn Văn Quý
Maria Vũ Thị Kém Dương Văn Sử
Krotz Kevin Trần Xuân Thịnh
Giuse Trần Chân Kha Nguyễn Vincent
Giuse Đỗ Tràng Kha Đỗ Kim Phượng
Phêrô Phạm Đăng Kha Phạm Thị Thanh Tú
Giuse Hoàng Duy Kha Vương Thị Thanh Hương
Giuse Hoàng Duy Kha Nguyễn Thị Diệu
Đôminicô Nguyễn Trọng Khắc | Nguyễn Christina
Đôminicô Nguyễn Công Khắc Đỗ Thu Hiên
Phêrô Lê Văn Khai Trịnh TKim Nhung
Phêrô Trịnh Văn Khai Lê Thị Ngọt
Maria Nguyễn Thị Khai Nguyễn Văn Đại
Charles Nguyễn Phu Khai Nguyễn Therese
PhêrôMarai Nguyễn Viết Khai Nguyễn Anh Dinh
Giuse Trần Đình Khai Trần Thị Đại
PXaviê Nguyễn Ngọc Khai Nguyễn Thị Thuỳ Trâm
Phêrô Trần Ngọc Khải Trần Ngọc Thịnh
Vincentê Đậu Quang Khải Đậu Thị Bích Phượng
Anphongsô Quỳnh Khải Bùi Huy, Linh Phương Trinh
Anphongsô Huỳnh Khái Huỳnh Trọng Đức
Phêrô Trịnh Văn Kham Trịnh T Kim Nhung
Nguyễn Thị Kham Nguyễn Thị Cúc
Phaolô Nguyễn Khâm Nguyễn Hồng Đại
Phaolô Nguyễn Văn Khâm Nguyễn Hoàng
Antôn Khâm Lê Quang Lâm
. Phêrô Trịnh Ngọc Khảm Trịnh Thị Là
Nguyễn Công Khảm Nguyễn Thị Minh Duyên
. Hoàng Công Khảm Hoàng Thị Phấn
Nguyễn Thị Khẳm Phùng Hằng Thi
Maria Đinh Thị Khan Nguyễn Hồng Thuỷ
Đỗ Thị Khan Nguyễn T PhươngLan
Anna Nguyễn Thị Khan Nguyễn Thị Ngọc Anh
Maria Hoàng thị Khấn Trần Thuỵ Mỹ Hạnh
Maria Khẩn Nguyễn Minh Trí
Maria Tăng Thị Khẩn Lê Đình Linh Xuân
Lm Antôn Hoàng Ngọc Khẩn Trần Thanh Đạm
Vincentê Đỗ Đình Khanh Đỗ Kim Phượng
M-Goretti Đỗ Ly Khanh Trần Văn Thỏa
Thomas Nguyễn Thế Khanh Phạm Thị Tuyết
PhanxicôXaviê Nguyễn Quốc Khanh Nguyễn Phục Sinh