Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần L

Chủ đề: 
Vườn Đức Mẹ Mễdu

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:

"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.

 

Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần L
Tên thân nhân Tên người xin
MATHIEU NGUYEN BICH LAN ANNA TRAN THI MINH NHUT
Maria Têrêsa Đào Thị Lý PX TMN
Maria PhungThi LY Giuse Tran NGOC Phong
Giuse NGUYỄN HOÀNG LẠC Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
Giuse NGUYỄN VĂN LÝ Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
AGATA NGUYỄN THỊ LỰ Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
Giuse TÔ KHÁNH LÂM Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
Giuse Giuse Đoàn Văn Lan Giường Lê Văn Tâm gì Mục Sơn Gì Thanh Hóa
Giuse Giuse Đoàn Văn Lan Giường Lê Văn Tâm gì Mục Sơn Gì Thanh Hóa
Maria ĐỖ THỊ LÀ GĐTHĐC THÁNH KHANG
Maria PHẠM THỊ LAN Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
Maria ĐINH THỊ LONG Gx THÁNH NGUYỄN DUY KHANG THỦ ĐỨC
PHÊRÔ MARIA NGUYỄN VĂN LONG GĐTHĐC THỦ ĐỨC
Phanxico Xavie Nguyễn Lựu Kinh Tran
maria maria luyen anna hoang thi thuy
Lorenso Trần Hiếu Lễ Phero Nguyễn Vĩnh Thiện
Phanxico Xavie Nguyễn Loan Nguyễn Thị Bảo Trân
Anna Trần Thị lành Gx thánh mẫu bảo lộc
Maria Trần Thị lụa Gx thánh tâm hố nai
Maria Vũ Thị lưu Gx bùi chu
Anna Phạm Thị lạc Gx kẻ Sặt
Bà cố Anna Nguyễn Thị Ngọc Lan Gx thánh mẫu đà lạt
Daminh Nguyễn tường linh Gx trà cổ
Maria Nguyễn Thị Liên Gx bùi thái
Bà cố maria Đỗ thị là Gx ngọc lâm
Lm Giuse Phạm an lập Dòng mẹ cứu chuộc
Giuse Đoàn Thanh lâm Ca đoàn ngàn thông
Giuse Nguyễn Văn Lâm Maria Phan Thị Kim Cúc
Giuse Phạm Đức Lập Giuse Phạm Đức Lai
Maria Trần Thị Lánh Giuse Phạm Đức Lai
Phêrô Đào Ngọc Lâm Đào Kim Huy
Maria Nguyễn Thị Lý Gx xuân trà.
Phanxico Nguyễn Quang linh GĐ mân côi huyện sĩ
Micae Lê Ngọc liêm Gx phước hảo
Agata Lâm thị lan Gx phước hảo
Giuse Nguyễn Văn Lũy Giuse Phạm Đức Lai
Maria Trần Thị lài Nghĩa trang phúc an viên
Maria Nguyen Thi Lung Nguyen Nam Phuong
Cha Michala Los Maria Phan Thị Kim Cúc
Lương giáo Trần Văn long 84 đoàn văn bơ
Gioanbt Trần Văn lượng Nghĩa trang phúc an viên
Maria Nguyễn Thị lai Gx bình thọ
cha Landry Ibil Ikwel, Maria Phan Thị Kim Cúc
Maria Nguyễn Thị lan GĐTH tân thái sơn
Maria Lê thanh lan (ca sĩ Ngọc Lan) Nghĩa trang chúa chiên lành_ usa
Maria Mai thị lý GĐPTTT kiên lao
nguyen Thi Lan Phê rô trần quốc hợp
nguyen Thi Lan Phê rô trần quốc hợp
Phêrô Trần Văn Lâu Trần Nguyên Đán
Maria Nguyễn Thị lan GĐTH phú thọ hòa